UIT The Arctic University of Norway

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

UiT Arktis Universitetet i Norge Universitetet i Tromsø fusjonerte 1 august 2013 med Høgskolen i Finnmark og ble UiT Arktis Universitetet i Norge.

UIT Arktis Universitetet i Norge er det nordligste universitet av verden. Sin beliggenhet i utkanten av Arktis innebærer en misjon. Arktis er av økende global betydning. Klimaendringer, utnyttelse av ressursene i Arktis og miljøtrusler er temaer av stor offentlig interesse, og som Universitetet i Tromsø tar spesiell interesse. Ved UiT Arktis Universitetet i Norge kan du utforske globale spørsmål fra en close-up perspektiv.

Kunnskaps på toppen av verden Livet i nord er formet av vill natur, kontrasterende lys- og værforhold, geografiske avstander og multikulturalisme. Mange av UiT's forskningssentre og studieprogrammer reflektere den spesifikke karakter av arktiske Norge.

UiT's nøkkel forskning fokuserer på polar miljø, klima forskning, urfolk, fred og konflikt transformasjon, telemedisin, medisinsk biologi, romfysikk, fiskeri vitenskap, marin biosprospecting, lingvistikk og beregningskjemi.

UiT's Centre for Advanced Studies i teoretisk lingvistikk, CASTL, og CTCC, Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi, har begge blitt utpekt Norwegian Centres of Excellence. I 2002 ble Tromsø-baserte NST, Norsk senter for telemedisin, ble utnevnt en World Health Organization Collaboration Centre.

ARCTOS-nettverket ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, er en leder innen forskning på marine arktiske økosystemer og en viktig partner for Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Institutt for fysikk fokuserer på nordlys og romforskning. Alle disse instituttene er av høy internasjonal anseelse.

Universitetet er en del av FRAM - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning (Framsenteret) i Tromsø. Hvert år i januar den internasjonale konferansen Arctic Frontiers inviterer forskere, politikere og representanter fra næringslivet for å diskutere arktiske spørsmål på tvers av faglige grenser. Sekretariatet i Arktisk råd ligger ved Framsenteret. Forskere fra universitetet og Framsenteret er involvert i flere internasjonale programmer i Arktisk Råd.

En internasjonal hub 12 000 studenter og 2700 ansatte studere og arbeide ved Universitetet i Tromsø. Undervisningen er forskningsbasert. UiT's syv fakulteter tilby, på tross av en dedikasjon til nord problemstillinger, et bredt spekter av utdanninger. Fagmiljøet i Tromsø er svært internasjonal. Mer enn 20% av de faglig ansatte og 10% av studentene er fra utlandet. Universitetet tilbyr mer enn 20 engelsk undervist mastergradsprogrammer, og alle fakulteter tilbyr engelsk undervist kurs på både bachelor- og masternivå.

UiT Arktis Universitetet i Norge er en av grunnleggerne av University of the Arctic, et internasjonalt nettverk av 140 studie og forskningsinstitusjoner i det sirkumpolare området. Men universitetet samarbeider med alle deler av verden. 200 internasjonale avtaler sikre et aktivt akademisk utveksling av studenter og ansatte med partnerinstitusjoner over hele verden.

Den 1. januar 2009 ble Universitetet i Tromsø fusjonerte med Høgskolen i Tromsø. 1. august 2013 Universitet fusjonert med Høgskolen i Finnmark. Det nye universitetet har nå fire studiesteder. De er locaded i Tromsø, Alta, Hammerfest og Kirkenes. Antall studenter og studieprogrammer øker på grunn av denne fusjonen. Det nye universitetet har blitt en enda viktigere drivkraft for Nord-Norge og internasjonalt samarbeid i nordområdene.

Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk

Se MSc » Se skolens masterprogrammer »

Programmer

Denne skolen tilbyr også:

Master

Master I Filosofi I Engelsk Lingvistikk

Campus Heltidsstudier 2 år January 2017 Norge Tromsø

Programmet legger særlig vekt på de formelle aspekter av grammatikk, spesielt syntaks og fonologi. Programmet har en sterk komparativ komponent, selv om studiet av engelsk naturligvis en sentral plass i programmet. [+]

Programmet legger særlig vekt på de formelle aspekter av grammatikk, spesielt syntaks og fonologi. Programmet har en sterk komparativ komponent, selv om studiet av engelsk naturligvis en sentral plass i programmet. Programbeskrivelse Mastergradsprogrammet i engelsk lingvistikk dekker høyeregradsstudier i engelsk lingvistikk, og er å bli sett på som en videreføring av arbeidet på bachelornivå. Programmet legger særlig vekt på de formelle aspekter av grammatikk, spesielt syntaks og fonologi. Programmet har en sterk komparativ komponent, selv om studiet av engelsk naturligvis en sentral plass i programmet. Studentene skal utvikle innsikt i strukturen i språk generelt og i engelsk spesielt, sosial og geografisk variasjon, samt historisk utvikling og tilegnelse av engelsk. På masternivå vil studentene utvikle spesielle interesser basert på deres kurs og vil skrive enten en masteroppgave eller to artikkellengde med det empiriske hovedfokuset på engelsk. Programmet består av følgende komponenter: 60 studiepoeng med kurs og 60 studiepoeng med enten én (1) avhandling eller to (2) artikler Både kurs og oppgaven / artiklene må ha engelsk som empirisk hovedfokus. De tre valgfrie ti kreditt kurs kan komme fra alle 3000-kurs i språk eller språkvitenskap som tilbys av faggruppene engelsk og generell lingvistikk. Hvis deres relevans for programmet kan påvises, kan andre kurs godtas etter søknad. Masteroppgave Graden inkluderer 60 studiepoeng som kan oppnås enten (i) ved å skrive en masteroppgave (60 studiepoeng) eller (ii) ved å skrive to artikler (30 studiepoeng hver). Dette arbeidet gjøres vanligvis individuelt, men kan være en del av et større forskningsprosjekt utført på fakultetet, spesielt prosjekter utført ved Senter for Advanced Studies i teoretisk lingvistikk (CASTL). Temaene for dette arbeidet vil bli valgt i samråd med en vitenskapelig ansatt, som skal fungere som en veileder. De som ønsker å skrive to artikler må skrive en av dem i kjernedisiplinene fonologi eller syntaks. Begge artiklene kan ikke være i samme felt. Deltidsstudier I prinsippet er programmet åpent for deltidsstudier, men strukturen i programmet ikke er laget for å imøtekomme deltidsstudenter. tverr~~POS=TRUNC kurs Noen av masterprogrammene som tilbys ved fakultetet lapper til en viss grad ved at de tilbyr et utvalg av "tverrfaglige" kurs. For eksempel er kjernedisiplinene fonologi og syntaks som en del både av teoretisk lingvistikk og engelsk lingvistikk, og er dermed gitt en HIF-kode i studiekatalogen. Ikke alle HIF-kurs, men kan være hensiktsmessig for innlemmelse i et gitt program. For å finne ut hvilke HIF-kurs som aksepteres som en del av masterstudiet i engelsk lingvistikk, kontakt program ansatte. Progresjon Følgende kurs er obligatoriske i Semester 1: HIF-3010 Syntaks I, HIF-3022 Fonologi I. I tillegg studenter er nødvendig for å fullføre et valgfag. Følgende kurs er obligatoriske i Semester 2: Enten HIF-3011 Syntaks II eller HIF-3021 Fonologi II. I tillegg studenter er pålagt å gjennomføre to valgfrie emner. Læringsutbytte Etter fullført Master of Philosophy i engelsk lingvistikk studentene ha tilegnet seg følgende: Kunnskap og forståelse: spesialisert kunnskap om et språklig delfelt gjennom arbeidet med masteroppgaven dypere kunnskap om engelsk lingvistikk gjennom studiet av fag utvidet kunnskap om tilgrensende felt gjennom valgfag et kritisk blikk på de teorier og metoder som har blitt underliggende språkforskning Ferdigheter: Studentene skal ha oppnådd evne til å orientere seg i språklig vitenskapelig litteratur med særlig hensyn til utvikling av teori og metoder, og til tidligere forskning ferdigheter i problemløsning, analyse av språklige data, og i presentasjonen av funnene i henhold til faglige standarder ferdigheter i å kommunisere faglig innhold i engelsk på et høyt nivå Kompetanse: Hovedmålet med programmet er å forberede studentene på studier på PhD-nivå. Det kvalifiserer også for arbeid i yrker som krever inngående kjennskap til menneskelig språk og / eller erfaring med selvstendig prosjektarbeid. Opptakskrav Opptak til masterprogrammet i engelsk lingvistikk krever en bachelorgrad (180 studiepoeng) i engelsk lingvistikk, eller en grad som kombinerer engelsk språk og litteratur, eller tilsvarende kvalifikasjoner. Søkeren bør ha minst tre semestre (minimum 80 studiepoeng) konsentrert arbeid i engelsk lingvistikk og / eller språk. En gjennomsnittskarakter på tilsvarende C eller bedre i den norske karaktersystemet er nødvendig. Søkere må legge ved en søknad essay (Formål) skrevet på engelsk (maks to sider). Dette bør omfatte beskrivelser av deres motivasjon for, interesse og forventninger knyttet til sine masterstudier og ideer til sin masteroppgave prosjekt. Mer informasjon om opptakskrav: Søkere fra Norge eller Norden: Søknadsfristen for norske og andre nordiske søkere er 15. april for opptak til høstsemesteret Søkere fra land utenfor Norden: Søknadsfristen for internasjonale søkere er 1. desember for opptak til høstsemesteret. Undervisning og vurdering Undervisningen foregår i form av forelesninger og seminarer. Evaluering gjennomføres ved slutten av hvert kurs på grunnlag av en portefølje av studentene skriftlige arbeid. Som mastergradsstudent vil du bli tildelt en veileder som vil følge din fremgang gjennom studiene. Masteroppgaven vil bli tildelt en klasse (fra A til F); kurs vil bli bedømt på samme skala. For informasjon om eksamen; kan du se de enkelte emnebeskrivelsene. Utvekslingsmuligheter Studenter kan søke om utvekslingsstudier eller feltarbeid i utlandet i henhold til de tilgjengelige samarbeidsavtaler innenfor stipendprogrammer som Erasmus, Nordplus, Barentspluss eller North2North. Vennligst ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet for mer informasjon. Jobb prospectives Hovedmålet med programmet er å forberede studentene på studier på PhD-nivå. Det kvalifiserer også for arbeid i yrker som krever inngående kjennskap til menneskelig språk og / eller erfaring med selvstendig prosjektarbeid, for eksempel undervisning, programmering, administrasjon, industri eller media. Tilgang til videre studier Ved vellykket gjennomføring av studiet, kan studentene være kvalifisert for opptak til en doktorgrad i lingvistikk. [-]

Master I Filosofi I Teoretisk Lingvistikk

Campus Heltidsstudier 2 år January 2017 Norge Tromsø

Programmet er godt egnet for studenter som ønsker å studere språk i et komparativt perspektiv. Programmet legger særlig vekt på de formelle aspekter av grammatikk, spesielt syntaks og fonologi. Tilnærmingen til disse disiplinene brukes komparative studier av mange språk. [+]

Programmet er godt egnet for studenter som ønsker å studere språk i et komparativt perspektiv. Programmet legger særlig vekt på de formelle aspekter av grammatikk, spesielt syntaks og fonologi. Tilnærmingen til disse disiplinene brukes komparative studier av mange språk. Den master i filosofi i teoretisk lingvistikk dekker høyeregradsstudier i generell lingvistikk, og er å bli sett på som en videreføring av arbeidet på bachelornivå. Programmet legger særlig vekt på de formelle aspekter av grammatikk, spesielt syntaks og fonologi. Tilnærmingen til disse disiplinene brukes komparative studier av mange språk. Studentene skal utvikle innsikt i strukturen i språket, komparative aspekter av lingvistisk forskning, sosial og geografisk variasjon, den historiske utviklingen av språk og språktilegnelse. På masternivå vil studentene utvikle spesielle interesser basert på deres kurs og vil skrive enten en masteroppgave eller to artikkellengde papirer. Programmet består av følgende komponenter: 60 studiepoeng med kurs og 60 studiepoeng med enten (1) en avhandling, eller (2) to artikler. De to valgfrie ti kreditt kurs kan komme fra alle 3000-kurs i språk eller språkvitenskap som tilbys av faggruppene engelsk og generell lingvistikk. Ved søknad kan også andre kurs godtas (f.eks kurs i filosofi, psykologi, matematikk, og så videre). Masteroppgave Graden inkluderer 60 studiepoeng som kan oppnås enten (i) ved å skrive en masteroppgave (60 studiepoeng) eller (ii) ved å skrive to artikler (30 studiepoeng hver). Dette arbeidet gjøres vanligvis individuelt, men kan være en del av et større forskningsprosjekt utført på fakultetet, spesielt prosjekter utført ved Senter for Advanced Studies i teoretisk lingvistikk (CASTL). Temaene for dette arbeidet vil bli valgt i samråd med en vitenskapelig ansatt, som skal fungere som en veileder. De som ønsker å skrive to artikler må skrive en av dem i kjernedisiplinene fonologi eller syntaks. Begge artiklene kan ikke være i samme felt. tverr~~POS=TRUNC kurs Noen av masterprogrammene som tilbys ved fakultetet lapper til en viss grad ved at de tilbyr et utvalg av "tverrfaglige" kurs. For eksempel er kjernedisiplinene fonologi og syntaks som en del både av teoretisk lingvistikk og engelsk lingvistikk, og er dermed gitt en HIF-kode i studiekatalogen. Ikke alle HIF-kurs, men kan være hensiktsmessig for innlemmelse i et gitt program. For å finne ut hvilke HIF-kurs som aksepteres som en del av masterstudiet i teoretisk lingvistikk, kontakt program ansatte. Progresjon Følgende kurs er obligatoriske i Semester 1: HIF-3010 Syntaks I, HIF-3022 Fonologi I. I tillegg studenter er nødvendig for å fullføre et valgfag. Følgende kurs er obligatoriske i Semester 2: HIF-3011 Syntaks II, og HIF-3021 Fonologi II. I tillegg studenter er nødvendig for å fullføre et valgfag. Valgfag kan velges fra listen over kurs som tilbys av gruppene for engelsk, finsk, fransk, lingvistikk, tysk, nordisk, russisk og samisk. Merk at valgfag må rettes til teorien om språk heller enn praktisk språkopplæring. Det er også mulig å ta kurs som tilbys ved andre fakultet så lenge deres relevans i den grad kan dokumenteres. Læringsutbytte Etter endt Masterstudiet i teoretisk lingvistikk Studentene skal ha tilegnet seg følgende: Kunnskap og forståelse: spesialisert kunnskap om et språklig delfelt gjennom arbeidet med masteroppgaven dypere kunnskap om teoretiske lingvistikk gjennom studiet av fag utvidet kunnskap om tilgrensende felt gjennom valgfag et kritisk blikk på de teorier og metoder som har blitt underliggende språkforskning Ferdigheter: Studentene skal ha oppnådd evnen til å orientere seg i språklig vitenskapelig litteratur med særlig hensyn til utvikling av teori og metoder, og til tidligere forskning ferdigheter i problemløsning, analyse av språklige data, og i presentasjonen av funnene i henhold til faglige standarder ferdigheter i å kommunisere faglig innhold på et høyt nivå Kompetanse: Hovedmålet med programmet er å forberede studentene på studier på PhD-nivå. Det kvalifiserer også for arbeid i yrker som krever inngående kjennskap til menneskelig språk og / eller erfaring med selvstendig prosjektarbeid. Opptakskrav Opptak på masterprogrammet i lingvistikk krever en bachelorgrad (180 studiepoeng) i et språk eller lingvistikk, eller en grad som kombinerer språk og litteratur, eller tilsvarende kvalifikasjoner. Søkeren bør ha minst tre semestre (minimum 80 studiepoeng) konsentrert arbeid i lingvistikk og / eller språk. En gjennomsnittskarakter på tilsvarende C eller bedre i den norske karaktersystemet er nødvendig. Søkere må legge ved en søknad essay (Formål) skrevet på engelsk (maks to sider). Dette bør omfatte beskrivelser av deres motivasjon for, interesse og forventninger knyttet til sine masterstudier og ideer til sin masteroppgave prosjekt. Mer informasjon om opptakskrav: Søkere fra Norge eller Norden: Søknadsfristen for norske og andre nordiske søkere er 15. april for opptak til høstsemesteret Søkere fra land utenfor Norden: Søknadsfristen for internasjonale søkere er 1. desember for opptak til høstsemesteret. Søkere fra nordiske land (Finland, Island, Norge, Sverige og Danemark) med videregående utdanning fra disse landene må gjelde som vanlige søkere. Utenlandske ikke-nordiske søkere med gyldig oppholdstillatelse i Norge og bevis for norsk språkkunnskaper må gjelde som vanlige søkere. Norske statsborgere med videregående utdanning fra et ikke-nordisk land må søke internasjonal søkeren. Undervisning og vurdering Undervisningen foregår i form av forelesninger og seminarer. Evaluering gjennomføres ved slutten av hvert kurs på grunnlag av en portefølje av studentene skriftlige arbeid. Som mastergradsstudent vil du bli tildelt en veileder som vil følge din fremgang gjennom studiene. Masteroppgaven vil bli tildelt en klasse (fra A til F); kurs vil bli bedømt på samme skala. For informasjon om eksamen, se de enkelte emnebeskrivelsene. Utvekslingsmuligheter Studenter kan søke om utvekslingsstudier eller feltarbeid i utlandet i henhold til de tilgjengelige samarbeidsavtaler innenfor stipendprogrammer som Erasmus, Nordplus, Barentspluss eller North2North. Vennligst ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet for mer informasjon. Jobb prospectives Hovedmålet med programmet er å forberede studentene på studier på PhD-nivå. Det kvalifiserer også for arbeid i yrker som krever inngående kjennskap til menneskelig språk og / eller erfaring med selvstendig prosjektarbeid, for eksempel undervisning, programmering, administrasjon, industri eller media. Tilgang til videre studier Ved vellykket gjennomføring av studiet, kan studentene være kvalifisert for opptak til en doktorgrad i lingvistikk. [-]

Master I Reiselivsstudier

Campus Heltidsstudier 2 år August 2017 Norge Alta

Master av turisme studier Programmet er utviklet for å forberede studentene på karriere oppføring eller posisjoner i kommersielle, offentlig, eller non-profit organisasjoner som gir besøkende tjenester på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Vellykket kandidater vil i løpet av to års program har fått nødvendig kunnskap i turisme som næring og som et sosialt fenomen, innsikt i skjæringspunktet mellom produksjon, markedsføring og ... [+]

Master of Tourism Studies Master av turisme studier Programmet er utviklet for å forberede studentene på karriere oppføring eller posisjoner i kommersielle, offentlig, eller non-profit organisasjoner som gir besøkende tjenester på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Vellykket kandidater vil i løpet av to års program har fått nødvendig kunnskap i turisme som næring og som et sosialt fenomen, innsikt i skjæringspunktet mellom produksjon, markedsføring og forbruk, samt samfunn, kultur og natur. Programmet legger særlig vekt på hvordan natur og kultur kan brukes av en ansvarlig næring. Den bygger på teorier om markedsføring, event management, sosiologi, geografi og antropologi. Programmet fokuserer også på kjønnsperspektiv og likestilling. Vellykket kandidater vil i løpet av to års program har fått nødvendig kunnskap i turisme som næring og som et sosialt fenomen, innsikt i skjæringspunktet mellom produksjon, markedsføring og forbruk, samt samfunn, kultur og natur. Programmet legger særlig vekt på hvordan natur og kultur kan brukes av en ansvarlig næring. Den bygger på teorier om markedsføring, event management, sosiologi, geografi og antropologi. Programmet fokuserer også på kjønnsperspektiv og likestilling. Programmet gir en vitenskapelig forståelse av reiseliv og turisme som skal implementeres i en masteroppgave. Det understreker også forskningsetikk og utvikling av analytisk, kritisk tenkning. Oppbygging Philosophy of Social Science Turisme Theory Arv turisme Turisme Forbruk og praksis Nature Tourism Based Eventledelse Travel & Tourism Marketing Forskningsmetode Masteroppgave Læringsutbytte Kunnskap: avansert kunnskap om reiseliv spesialisert kunnskap om turisme forbruk og praksis, reiseliv og turisme markedsføring, og event management spesialisert kunnskap om arv turisme spesialisert kunnskap om naturbasert reiseliv inngående kjennskap til vitenskapelige perspektiver og metoder innen reiseliv Ferdigheter: analysere eksisterende teorier og metoder innen reiseliv arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske løsninger på problemer som er relevante for turisme gjennomføre en begrenset forskningsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende etiske standarder kritisk analysere kilder til informasjon og bruke disse til å strukturere og formulere resonnement uavhengig gjennomføre reiselivsforskning Generell kompetanse: analysere turisme i kritiske og etiske måter anvende kunnskap om turisme i nye prosjekter kommunisere refleksiv tenkning på reiselivsutvikling bidra til innovasjon og innovasjonsprosesser innenfor reiseliv vurdere bærekraftig utvikling av turisme Opptakskrav Søkere må ha en Bachelor grad i turisme, samfunnsvitenskap eller humaniora som inkluderer minst 80 studiepoeng som anses å være relevant for denne studien. Søknadsfristen er 15. april for norske søkere. For internasjonale søkere fristen er 1 desember. Søkere må ha en Bachelor grad i turisme, samfunnsvitenskap eller humaniora som inkluderer minst 80 studiepoeng som anses å være relevant for denne studien. Alle søkere må dokumentere minimum karakteren C fra lavere grad. Ikke-EU-søkere må ha en generell studiekompetanse fra sine hjemland og sertifiserte språkkrav i engelsk. En liste over kravene til generell studiekompetanse i Norge kan bli funnet på nettstedet til Norsk organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). For språkkrav henviser vi til NOKUT`s GSU-listen. For studenter fra ikke-engelsktalende land, er en engelsk språktest som regel også nødvendig. Undervisning og vurdering Forskningsbasert undervisning foregår i seminarer med forelesninger og forpliktelser fra kandidatene i form av gruppearbeid, diskusjoner og presentasjoner. Kandidatene blir opplært i statistisk databehandling. Noen emner kan gis i samarbeid med andre institusjoner. Før kandidatene kan gå opp til eksamen, må alle nødvendige arbeidet bli godkjent. Hvis de nødvendige arbeidet ikke er godkjent, kan kandidaten ikke sitte for den ordinære eksamen før han / hun har bestått en separat skriftlig eksamen. Kandidatene er oppnevnt en veileder til avhandlingen etter innlevering av obligatorisk forslaget. Skandinavisktalende kandidater er tillatt å bruke morsmålet i sluttvurdering. Undervisningsspråk Norsk Jobb prospectives Studien danner grunnlaget for en rekke arbeidsområder: Utvikling av bærekraftig turisme og opplevelsesprodukter Markedsføring og kommunikasjon av turisme og opplevelsesprodukter Etablering av kulturbaserte og naturbaserte bedrifter Reise Livets organisasjonsenhet (Norsk Hospitality, Innovasjon Norge, etc.) Internasjonale organisasjoner (NGO) Offentlige anliggender og rammebetingelser for turisme Konsulent som jobber for reiselivsnæringen Etterforskning Work Forskning og utvikling undervisning Tilgang til videre studier Studien legger grunnlaget for doktorgradsstudier. [-]

Master I Urfolksstudier

Campus Heltidsstudier 2 år August 2017 Norge Tromsø

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, i samarbeid med Senter for samiske studier, tilbyr en to-års fulltids Master Programme in Indigenous Studies (MIS). Studiet er tverrfaglig og gjør bruk av den kompetansen er samlet i flere institutter ved fakultetet. Satsingsområdet av masterstudiet er fremveksten av den internasjonale urfolksbevegelsen, de historiske erfaringer og ... [+]

Master i urfolksstudier Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, i samarbeid med Senter for samiske studier, tilbyr en to-års fulltids Master Programme in Indigenous Studies (MIS). Studiet er tverrfaglig og gjør bruk av den kompetansen er samlet i flere institutter ved fakultetet. Satsingsområdet av masterstudiet er fremveksten av den internasjonale urfolksbevegelsen, de historiske erfaringer og moderne kontekst som urfolk opplever over hele kloden. I løpet av de to års studier, skal studentene ta kurs på til sammen 120 studiepoeng (120 studiepoeng). En 10-kreditt kurs kan velges fra andre kurs som tilbys ved universitetet. Dette valgfag må godkjennes av Academic koordinator og bør være basert på interessene til den enkelte student som en forberedelse til masteroppgaven. De resterende kurs er obligatorisk. De er designet for å gi en bred base, hvorfra den enkelte student kan velge et relevant tema for masteroppgaven. Arbeidet med avhandlingen er overvåket av vitenskapelig ansatte fra de samarbeidende enhetene ved UiT Arktis Universitetet i Norge, og temaene er valgt i samarbeid med de oppnevnte rådgivere. Det er vanlig å gjennomføre datainnsamling for masteroppgaven i slutten av andre semester. Læringsutbytte Hvert program ved UiT Arktis Universitetet i Norge har satt mål for kunnskap, analytisk forståelse og ferdigheter og kompetanse som studentene bør ha nådd innen utgangen av sine studier. Opptakskrav Opptak til masterstudiet i urfolksstudier krever en bachelorgrad (180 studiepoeng), eller tilsvarende kvalifikasjoner i samfunnsfag og det sosiale lovanvendelsen og humaniora. En spesiell interesse for urfolksspørsmål er en forutsetning. Søkere må legge ved en uttalelse av formål skrevet på engelsk (maks to sider). Dette bør inneholde en beskrivelse av deres motivasjon for, interesse for, og forventninger til egen masterstudier. Dokumentert erfaring fra arbeid knyttet til urfolk og / eller studier vil være en fordel. Søkere fra andre universiteter enn Universitetet i Tromsø bør legge ved en kort beskrivelse av alle relevante kurs som er nevnt i ulike applikasjoner og sertifikater. Programmet har som mål å rekruttere samisk, nordiske og internasjonale studenter. En blandet gruppe studenter vil styrke komparative aspekter av programmet, og vil bidra til internasjonal nettverksbygging. Opptak av studenter fra ulike land og regioner vil bli vektlagt for å sikre en variert studentgruppe. Etnisk bakgrunn vil også være relevant i denne sammenheng. Undervisning og vurdering Organiseringen av undervisningen vil avhenge av karakteren og innholdet i hver kurs. Den type undersøkelse er angitt i hver modul. Mer informasjon om undervisning og eksamen kan bli funnet i beskrivelsen av hvert enkelt kurs. Seminarer i metodikk og oppgaveskriving løpe parallelt med de andre kursene gjennom studiene. Kurset i metodikk binder sammen de ulike kurs og disiplinære tilnærminger. Dette utgjør grunnlaget både for utvikling av studentenes individuelle forskningsdesign og for integrering av urfolk perspektiver i forskning. Alle studenter vil bli utnevnt en veileder i andre semester. Tilsyn skal gis både gjennom seminarer og individuell veiledning. Undervisningsspråk Engelsk. Jobb prospectives Med en mastergrad i urfolksstudier, studentene er kvalifisert for arbeid innen: undervisning og utdanning, forfremmelse og implementering av urfolksspørsmål internasjonalt, sivilsamfunnsorganisasjoner, regjeringen og offentlig sektor, prosjektledelse, forskning og studier i urfolksspørsmål. [-]

Master I Visuelle Kulturstudier

Campus Heltidsstudier 2 år January 2017 Norge Tromsø

Er du interessert i menneskelig kultur og hvordan du bruker videokameraet i samfunnsvitenskapelig forskning? På Visuelle kulturstudier får du muligheten til å studere etnografiske forskningsmetoder, antropologisk teori og etnografisk filmproduksjon i et internasjonalt miljø, som kulminerte med produksjon av din egen film og skriftlig avhandling. [+]

Er du interessert i menneskelig kultur og hvordan du bruker videokameraet i samfunnsvitenskapelig forskning? På Visuelle kulturstudier du får mulighet til å studere etnografiske forskningsmetoder, antropologisk teori og etnografisk filmproduksjon i et internasjonalt miljø, som kulminerte med produksjon av din egen film og skriftlig avhandling. Institutt for arkeologi og sosialantropologi tilbyr en to-års fulltids masterstudiet i Visuelle kulturstudier (VCS). Målet med dette programmet er å lære elevene hvordan å produsere kunnskap om menneskers liv og kulturer gjennom en undersøkelse av deres hverdag basert på bruk av kvalitative samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder og etnografisk film. Programmet kombinerer forelesninger i faglig teori og metode, filmproduksjon og praktisk opplæring i kameraarbeid, lydopptak og redigering. Studentene ved masterstudiet følge et sett av kurs de to første semestrene før de reiser på feltarbeid. Basert på denne feltarbeid, skriver studentene en masteroppgave og gjøre en etnografisk film. For et komplett oppsett av programmet, kan du se i programstrukturen nedenfor. Filmene er produsert på VCS er godt kjent for sin kvalitet. Hvert år flere filmer er valgt for internasjonal dokumentar og etnografiske filmfestivaler. Originaliteten av programmet har ført til en spesiell pedagogisk premie fra UiT, Arktisk universitet Norge og ytterligere pris for pedagogisk kvalitet fra Kunnskapsdepartementet. Læringsutbytte Etter å ha fullført en vellykket programmet, er studentene forventes å ha fått følgende læringsutbytte. Kunnskap kandidaten har kunnskap om utviklingen av samfunnsvitenskapelig tradisjon generelt, og avansert kunnskap om teoretiske perspektiver innen visuell antropologi spesielt. har inngående kunnskap om regionen og / eller feltet hvor hans / hennes riktig Master prosjekt foregår og solid kunnskap i forkant av hans / hennes master project¿s tema. har inngående kjennskap til etnografisk forskningsmetodikk og de ulike trinnene i en forskningsprosess som innebærer bruk av videokameraet. kan bruke de oppkjøpte metoder og teoretiske perspektiver i beskrivelsen og analyser av nye områder innenfor fagfeltet av Visual Anthropology. kan reflektere kritisk over bruken av forskjellige filmatiske språk og narrative strukturer som `måter knowing¿ i bestemte historiske og samfunnsmessige sammenhenger. har teknisk kunnskap om hvordan de skal håndtere og bruke opptak og redigeringsutstyr for video. Ferdigheter kandidaten kan på en systematisk måte, prosedyre og analysere kritisk materiale fra ulike kilder og bruke dem til å strukturere og formulere en skriftlig vitenskapelig argument. Er i stand til å fange opp de narrative conceptualizations av sine feltpartnere ved bruk av video og lage forståelige narrative strategier med en fremtidig publikum i tankene. er i stand til å demonstrere hvordan film og tekst gjensidig informere, inspirere, og motsier hverandre, og kritisk vurdere rollen til filmen i etableringen av samfunnsvitenskapelig kunnskap. kan under veiledning gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt som gjør bruk av deltakende observasjon og audiovisuelle verktøy, med gjeldende normer for forskningsetikk. er i stand til å gjøre bruk av video som et verktøy i oppkjøpet og formidling av samfunnsvitenskapelig kunnskap. Generelle kompetanse kandidaten er i stand til å identifisere, analysere og drøfte ulike teoretiske og metodiske tilnærminger til eget empirisk materiale og bruke det i beskrivelsen og analysen av andre sosiokulturelle fenomener. behersker språk og terminologi av visuell sosiokulturell forskning og kan kommunisere med kolleger, partnere og offentlige publikum, de metodiske / analytiske tilnærminger brukes inn- og de endelige resultatene of- hans / hennes eget arbeid. er i stand til å bygge opp ansvar overfor partnere i feltet, og dermed en dyp bevissthet om etikk og potensialer for myndiggjøring av forskning og formidling. kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser basert på utforskningen av de mulige potensialer av visuelle og analytiske verktøy. er på en selvstendig måte i stand til å bruke audiovisuelle verktøy kreativt og kritisk for å forbedre / avklare sin historie fortellinger innen en samfunnsvitenskapelig rammeverk. Opptakskrav Opptak på masterprogrammet i Visuelle kulturstudier krever en bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende kvalifikasjoner i samfunnsfag eller et beslektet felt i humaniora. En gjennomsnittskarakter på tilsvarende C eller bedre i den norske karaktersystemet er nødvendig. Søkere må legge ved en søknad essay skrevet på engelsk (maks to sider). Dette bør omfatte beskrivelser av deres motivasjon for, interesse og forventninger knyttet til sine masterstudier og ideer for deres Masteroppgave prosjekt. Søkere fra Norge eller Norden: Søknadsfristen for norske og andre nordiske søkere er 15. april for opptak til høstsemesteret Søkere fra land utenfor Norden: Søknadsfristen for internasjonale søkere er 1. desember for opptak til høstsemesteret. Online søknad, studier kode 2038 Undervisning og vurdering Studiet er organisert som en kontinuerlig deltakende læringsprosess: forelesninger, filmvisninger, skriving og filming oppgaver, og seminarer utgjør den unike kumulative læringsprosessen av to års kurs. Studentene oppfordres til å samarbeide med hverandre i å utvikle ferdigheter og forståelse gjennom hele studien. Programmet omfatter ulike typer undersøkelser og arbeidskrav, for eksempel essays, forskningsrapporter, og filmpresentasjoner. Vær oppmerksom på at enkelte emner har arbeidskrav. Bare studenter som arbeidskrav er godkjent vil få lov til å avlegge eksamen. Undervisnings- og vurderingsformer er beskrevet i læreplanen for hvert kurs. Denne mastergraden er et intensivt program. Alle kursene er obligatoriske og krever aktiv deltakelse fra studentene. Utvekslingsmuligheter Studenter har mulighet til å utføre sitt feltarbeid i utlandet. Jobb prospectives VCS grad kan åpne dørene til en rekke nasjonale og internasjonale posisjoner i samfunnsforskning, TV og film produksjon, administrasjon, kommunikasjon, museer, ungdoms- og utdanningsprogrammer, etc. Studerer i et slikt internasjonalt miljø utvikler kompetanse i tverrkulturell kommunikasjon samt verdifulle eiendeler til en rekke karriere alternativer. Tilgang til videre studier Ved vellykket gjennomføring av studiet, kan studentene være kvalifisert for opptak til ph.d.-program i en rekke fagområder ved UiT, Arktis Universitetet i Norge eller andre steder. [-]

MSc

Master Of Science - Elektroteknikk

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2017 Norge Narvik

Masterstudiet i elektroteknikk er egnet for studenter med interesse for elektriske kraftsystemer og elektriske energikilder, kraftelektronikk og elektriske motordrifter og elektroteknikk er et raskt voksende felt med mange karrieremuligheter. [+]

Den Masterstudiet i elektroteknikk er egnet for studenter med interesse for elektriske kraftsystemer og elektriske energikilder, kraftelektronikk og elektriske motordrifter og elektroteknikk er et raskt voksende felt med mange karrieremuligheter. elektroteknikk deais om anvendt elektrisk teknologi. Det er et komplekst og dynamisk disiplin alt fra mikroelektronikk gjennom elektromagnetisme til high-power-teknologi, fra utvikling av informasjonsteknologi morgendagens til automatisering og instrumentering av komplekse industrianlegg. Elektroingeniøren har i flere tiår revolusjonert vår vanlig dag. Begrepet "high tech" bygger i stor grad på innovasjoner i fieldelectrical engineering. Innenfor området for denne disiplinen, har du muligheten til å lære å mestre en rekke ulike ferdigheter. Fornybar energi Stabilitet og pålitelighet i kraftsystemer Drift, kontroll og økonomi i kraftsystemer Kraftelektronikk og elektriske motordrifter kontroll teori The Master Programmet vil gi deg en solid forståelse av områder som datateknikk, signalbehandling, reguleringsteknikk, kraftelektronikk, mikroprosessorteknologi og programmering, mekatronikk og elektriske motordrifter og elektromagnetisme. Du vil også jobbe i praktiske, industri-relaterte prosjekt, som gir ekstra mulighet for faglig fordypning. Begge prosjektene og den endelige oppgaven er vanligvis utført i samarbeid med bedrifter. Dette gir deg en unik mulighet til å komme i kontakt med en mulig framtidig arbeidsgiver. Læringsutbytte Under Master studiet i elektroteknikk skal tilegne seg en tilstrekkelig kunnskap om elektriske kraftsystemer og fornybare energikilder, kontroll teori, kraftelektronikk og elektriske motordrifter, blant andre fag. De bør være i stand til å designe, bygge og drive avanserte og innovative elektriske systemer med et bredt spekter av applikasjoner. Opptakskrav Et relevant lavere bachelor ingeniørutdanning med minimum 30 studiepoeng matematiske / statistiske emner. Undervisning og vurdering Undervisning og læringsformer De fleste av kursene er basert på forelesninger, selvstudium og øvelser, individuelt eller i grupper. Øvelser kan være enten frivillig eller obligatorisk. Det er flere laboratorieøvelser inngår i prosjekter. Vennligst referer til de enkelte emnebeskrivelsene for mer informasjon. Til en viss grad er det også obligatorisk prosjekter som må gjøres. Disse er utført av grupper av studenter som arbeider ut en sluttrapport for prosjektet som skal presenteres for en lærer, en sensor eller medstudenter. Emner for et slikt prosjekt kan være basert på laboratorieforsøk, relevante forretningsmessige problemstillinger eller lignende. Noen kurs er helt og holdent basert på prosjekter med litt veiledning fra lærere. Den avsluttende masteroppgaven kan utføres i nært samarbeid med relevante partnere i industrien og / eller på basis av eksisterende FoU-prosjekter. Hovedoppgaven er normalt gjøres individuelt. I løpet av arbeidsperioden vil det være presentasjoner og milepælsstatusmøter. Form Gjennom programmet, er ulike former for evaluering brukes for de ulike fagene, avhengig av preferansene til lærerne. I de fleste tilfeller en skriftlig eksamen gir hoved evaluering. I tillegg til de skriftlige eksamener, obligatoriske oppgaver eller prosjekter (individuelt eller i grupper) vil ofte inngå i den endelige evalueringen. Mappevurdering benyttes for enkelte fag, mens andre blir vurdert på grunnlag av den endelige rapporten, og kanskje også en presentasjon. Masteroppgaven er utelukkende vurderes på grunnlag av en skriftlig sluttrapport. Mer informasjon om de ulike kursene er å finne i emnebeskrivelsene. Utvekslingsmuligheter Det er mulig å studere deler av masterstudiet ved andre universiteter. En individuell plan må i så fall skje i samsvar med programmet leder. Jobb prospectives Du kan arbeide i utvikling, konstruksjon, forskning og prosjektledelse innen elektronikk, automasjon, telekommunikasjon, miljøovervåking, datateknikk, elektro forsyning og instrumentering. Arbeidsgivere er ofte i prosessindustrien og kraftsektoren. Tilgang til videre studier PhD-studenter utføre sitt forskningsarbeid i forskningsgruppen elektromekaniske systemer. Studiet kvalifiserer til å ta en doktorgrad, og campus Narvik kan tilby slik utdanning i samarbeid med andre universiteter i Norge og Sverige. [-]

Master Of Science - Engineering Design

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2017 Norge Narvik

Engineering Design, design er basert på ingeniørvitenskap og inkluderer kunnskap om produktets design og beregningsteknologi. De viktigste ingrediensene i Engineering Design Tekniske vitenskapelige computaions / beregninger og anvendt matematikk som anvendes på problemer knyttet til design, geometri og materialvitenskap. Engineering Design Kurset gir studentene en forståelse av design og estetisk design i tillegg til dyp forståelse av matematiske og fysiske prinsipper og metoder i designprosessen. Vi legger særlig vekt på geometri og form, produkt- og designprosesser, styrkeberegninger og analyse, materialer, databasert modellering og simuleringer. [+]

Bachelor i ingeniørfag med kunnskap i materialer, mekanikk og modellering, men også andre kan være egnet til masterstudium i engineering design. Spesiell interesse i å forstå matematiske og fysiske teorier og beskrivelser av for eksempel ulike Constuction atferd, design processeses kan materialer atferd være en fordel for å maksimere læringsutbyttet i utdanningen. engineering designEr design basert på ingeniørvitenskap og inkluderer kunnskap om produktets design og beregningsteknologi. De viktigste ingrediensene i Engineering Design Tekniske vitenskapelige computaions / beregninger og anvendt matematikk som anvendes på problemer knyttet til design, geometri og materialvitenskap. Engineering Design Kurset gir studentene en forståelse av design og estetisk design i tillegg til dyp forståelse av matematiske og fysiske prinsipper og metoder i designprosessen. Vi legger særlig vekt på geometri og form, produkt- og designprosesser, styrkeberegninger og analyse, materialer, databasert modellering og simuleringer. Den viktigste funksjonen til et produkt er at den tåler de påkjenninger det er ment å bli utsatt for. For eksempel, design og materialer tilpasset for ekstrem varme eller kalde, tunge last over lang eller kort tid, og elektrisk eller termisk stråling. Noen ganger friksjonen skal være så stor som mulig, mens andre ganger det skal være så liten som mulig. Fleksible hengsler (f.eks plast topper) skal tåle å bli åpnet og lukket mange ganger uten å gå sviktende. I tillegg kan vi har forskjellige krav og ønsker for eksempel at produktet skal være så lett som mulig, så stiv som mulig, så billig som mulig eller så lydisolerte som mulig, hvilket betyr at den utforming og materialvalg må optimaliseres tilsvarende. Denne prosessen krever grundige analyser og beregninger, spesifikke prosesser og teknikker som du lærer i løpet av studieperioden. Gode ​​og hensiktsmessige løsninger til avansert ingeniør vitenskapelige problemer kan løses ved hjelp av kunnskap i de matematiske og fysiske teorier som du arbeider med i løpet av studiet. I løpet av kurset er det også prosjekter der studentene design, beregne, modell, simulere, redesign og lage prototyper. Med en mastergrad i informatikk, i Engineering Design, vil du ha en bred teoretisk plattform. Dette vil gjøre deg en uunnværlig ressurs for ethvert selskap som er ivrige etter å være i forkant av den teknologiske utviklingen. Du lærer om systematiske måter å gjøre det riktige valget av materialer og design av ulike produkter og strukturer. Komposittmaterialer, moderne og avanserte materialer og strukturer er viktige elementer i programmet. I tillegg lærer du anvendt matematikk og teorier som brukes blant annet til å modellere, visualisere, simulere og utføre beregninger på produkter og konstruksjonselementer. I tillegg til å utføre design, modellering og visualiseringsprosjekter på datamaskiner, bruker vi også modellering verksted og den lagdelte produksjonsteknikk (SLA) eller 3D-skriver for å opprette en rekke fysiske prototyper av produktene i prosjektene. Læringsutbytte Kunnskap: har avansert kunnskap innenfor fagområdet matematikk, fysikk og teknikk og spesialisert innsikt i et avgrenset område innen engineering design (K1) har inngående kjennskap til ulike teorier og metoder innen engineering design (K2) kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet av numeriske og analytiske beregninger, beregninger, materialer, systematisk designprosess, beregningsmetoder, engineering design (K3) kan analysere faglige problemer på grunnlag av historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet av fagfeltet i ingeniørfag (K4) Ferdigheter: kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere faglige argumenter (S1) kan analysere eksisterende teorier og tolkninger innen engineering design og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemer (S2) kan bruke relevante metoder i engineering design for forskning og vitenskapelig på en selvstendig måte (S3) kan gjennomføre et selvstendig, begrenset forskning eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende normer for forskningsetiske (S4) Generell kompetanse: kan analysere relevante vitenskapelige, faglige og forskningsetiske problemstillinger (GC1) kan anvende kunnskap og ferdigheter innen engineering design på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter (GC2) kan kommunisere omfattende selvstendig arbeid og behersker språk og terminologi av den akademiske innen engineering design (GC3) kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen engineering design, både med spesialister og til allmennheten (GC4) kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser (GC5) Opptakskrav Bachelor i ingeniørfag design med minimum 30 studiepoeng i matematikk / statistikk. Undervisning og vurdering Undervisning og læringsformer Programmet omfatter foredrag kurs, samt en høy grad av problembasert utdanning (dvs. læring-by-doing), der studentene bruker sin tid på å jobbe på relevante prosjekter under veiledning av en høyt kvalifisert personale. Prosjektene er opptatt av aktuelle tema innen innen engineering design. Form Gjennom to år masterstudiet i Engineering Design, blir studentene vurdert i både teoretiske kunnskaper og tekniske ferdigheter. Denne evalueringen er basert på skriftlige eller muntlige eksamener, i tillegg til skriftlige rapporter og presentasjon av prosjektresultater. Programmet tar sikte på å være internasjonal og forskningsbasert, og studentene vil derfor skaffe state-of-the-art teknologisk kompetanse. Utvekslingsmuligheter Det er mulig å studere deler av masterstudiet ved andre universiteter. En individuell plan må i så fall skje i samsvar med programkoordinator. Jobb prospectives Du kan arbeide for alle som er avhengig av kontinuerlig utvikling av sine produkter, som for eksempel produsenter, konstruktører eller konsulentselskaper innen bilproduksjon, romteknologi, oljebransjen, båt og mobile lettvektskonstruksjoner, hus og bygging detaljering, teknisk utstyr eller forbruksvarer. I tillegg kan du jobbe i undervisning, forskning og utvikling, eller du kan være en kandidat for lederstillinger i offentlig og privat sektor. Basert på tidligere erfaring, konstruktører svært ettertraktet og lett finne seg interessante jobber. Tilgang til videre studier Etter å ha fullført masterstudiet i Prosjekterings kandidaten har MSS grad som kvalifiserer til å starte som en PhD-student innen aktuelle ph.d.-områder (dvs. mekanisk engineering, anvendt matematikk, computaional metoder). UIT Campus Narvik har en ph.d. utdanning innen anvendt mathematiccs og beregningsteknikk, der studenter fra Prosjekterings er kvalifisert til å få en stilling på, hvis det gradering er god nok (for eksempel for aksept som en doktorgradsstudent), og hvis det er ledige stillinger. [-]

Master Of Science - Industri

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2017 Norge Narvik

En Master of Science-grad i Industrial Engineering vil gi studentene kunnskap og evner til å bruke hensiktsmessige teknikker, ferdigheter og verktøy for å identifisere, formulere, analysere og løse industrielle tekniske problemer. [+]

industri er i ferd med å se "det store bildet" når man har med komplekse prosesser og systemer. Feltet fokuserer på å analysere mange ¿wheels¿ som må arbeide sammen slik at en organisasjon er i stand til å fungere på den mest effektive og lønnsomme måten. Som student vil du få innsikt i ulike metoder, teknikker og verktøy som du kan søke å forbedre organisasjonens ytelse. Muligheten du får gjennom denne studien gjør deg spesielt godt egnet til en lederstilling. A Master of Science-grad i Industrial Engineering vil gi studentene kunnskap og evner til å bruke hensiktsmessige teknikker, ferdigheter og verktøy for å identifisere, formulere, analysere og løse industrielle tekniske problemer. Med normal fremdrift, vil en student kunne få en mastergrad etter to år, tilsvarende 120 studiepoeng. Dersom studenten ønsker å kombinere master studie med arbeid i et eksternt selskap, er det mulig å utvide programmet til tre eller fire år. En tilpasset utdanningsplan vil da bli foreslått. Etter å ha fullført denne utdanningen skal studentene ha et solid fundament for å skrive inn en rekke stillinger i global basen. Den typiske stillingene er senioringeniør, prosjektledere, utviklere, konsulenter, ledere og forskere. Mange av våre tidligere studenter holder ledelses eller senior forsknings stillinger i offentlige organisasjoner eller private selskaper. Læringsutbytte Kunnskap (K): K1: Har avansert kunnskap innenfor fagområdet matematikk, fysikk og teknikk, og spesialiserte og oppdatert kunnskap innen industriell engineering. K2: Har inngående kjennskap til ulike teorier og metoder som forbedrer industribedrift ytelse fra et helhetlig perspektiv. K3: Kan anvende kunnskap om ulike industrielle prosesser, spesielt knyttet til produksjon og relevante teknologier, konsepter og systemer som robotikk, CAD / CAM, CIM, virtuell produksjon, produksjon logistikk, supply chain management, drift forskning, kvalitetsstyring og forbedring (Lean Six Sigma), prosjektledelse samt ny utvikling innen fagfeltet industriell engineering. K4: Kan analysere faglige problemer basert på historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet av den akademiske innen industriell engineering. Ferdigheter (S): S1: Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere faglige argumenter. S2: Kan analysere eksisterende teorier og tolkninger innen industri og arbeide systematisk og selvstendig med praktiske og teoretiske problemer. S3: Kan bruke relevante metoder i industri til å utføre forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte. S4: Kan gjennomføre et selvstendig, begrenset forskning eller utviklingsprosjekt innen industri under tilsyn og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk. Generell kompetanse (GC): GC1: Kan analysere relevant akademisk, faglig og forskningsetiske problemstillinger. GC2: Kan anvende kunnskap og ferdigheter innenfor industri i nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter. GC3: Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen industri ved å bruke terminologien i feltet for å kommunisere med både spesialister og allmennheten. GC4: Kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser ved hjelp av kunnskap fra de metoder og teorier innen industriell engineering. Opptakskrav For å bli tatt opp til studiet, er en bachelor grad i mekanisk, elektrisk strøm eller elektronikk nødvendig. Søkere med annen bakgrunn kan tas opp på grunnlag av en faglig vurdering. Undervisning og vurdering Undervisning og læringsformer Studiet er strukturert med konsentrerte kurs der studentene arbeider med en gjenstand om gangen. Dette gir en jevn belastning gjennom hele programmet. Programmet er FoU-basert, og professorene ofte ved hjelp av sine egne forskningsresultater i forelese. De fleste kursene er basert på tradisjonelle forelesninger, teoretiske øvinger, laboratorieøvelser, ekskursjoner og selvstudium. Øvelser kan være enten frivillig eller obligatorisk og utføres individuelt eller i team. Obligatoriske prosjekt verk er også ofte brukt i forbindelse med de ulike fagene. Prosjektene er vanligvis utført av student lag. Lagene forbereder prosjektrapportene som presenteres til professorer, sensorer og noen ganger også til medstudenter. Prosjektene kan være basert på laboratorieforsøk, business cases eller lignende. Noen fag er i sin helhet basert på et prosjekt ledet av den faktiske professor. Den siste oppgaven er preget av et tema av vitenskapelig naturen og kan utføres i nært samarbeid med en relevant samarbeidspartner for industrien og / eller basert på en eksisterende FoU-prosjekt. Arbeidet er delt inn i to faser, hvor den første fasen består normalt av en litteraturstudie for å gi studentene en sterkere teoretisk grunnlag for å gjennomføre fase to. Fase to er den viktigste delen av oppgaven og er en dedikert FoU oppgave der studentene skal få inngående kjennskap til det valgte temaet. Resultatet av arbeidet skal presenteres i form av en vitenskapelig rapport for å dokumentere alt arbeid som er utført i forbindelse med oppgaven. Arbeidet utføres normalt individuelt, men i spesielle tilfeller ved en gruppe på to eller tre elever. Det vil være milepælsstatusmøter og presentasjoner i løpet av arbeidsperioden, og de endelige resultatene blir presentert for vitenskaplig ansatte og medstudenter. Form Gjennom programmet, er ulike former for evalueringsmetoder som brukes i forbindelse med de ulike fagene. I de fleste tilfeller individuelle skriftlige eksamener blir brukt som den viktigste formen for faget gradering. I tillegg er obligatoriske prosjekter (individuelt eller i grupper) som brukes for å sette den endelige karakteren. Enkelte saks Vurderingene er basert på en portefølje av utførte oppdrag, mens andre er basert på prosjekt arbeider der karakterene er fastsatt basert på skriftlige rapporter, noen ganger etterfulgt av muntlige presentasjoner. Graderingen av den endelige masteroppgaven er kun basert på skriftlig rapport med relevante vedlegg. Ytterligere informasjon om evalueringsmetode for hvert fag er definert i de respektive kursbeskrivelsen, men gradering er vanligvis basert på ECTS-systemet med karakterene A, B, C, D, E og F, hvor F er "ikke bestått". Utvekslingsmuligheter Studentene har gode muligheter til å ta deler av studiet ved andre universiteter i utlandet, spesielt i forbindelse med den endelige masteroppgaven. Vår høgskole har aktive samarbeid med andre universiteter i land som Kina, Japan, USA, Ungarn, Sverige, Tyskland og Spania. Jobb prospectives Med en M.Sc. grad i Industrial Engineering, vil du ha gode jobbmuligheter som studiet utstyrer deg med en omfattende kunnskap satt i håndteringen av tekniske og ledelsesmessige utfordringer i industrien; dvs. automasjon, olje og gass, mekanisk og elektro, logistikk og shipping. [-]

Master Of Science - Satellitt Teknikk

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2017 Norge Narvik

Masterprogrammet i Satellite Engineering er aktuelt for studenter med interesse for å lære, utvikle og anvende state-of-the-art teknologi for romrelatert formål. Denne typen teknologi har også store likhetstrekk med teknologier for andre ekstreme miljøer, for eksempel i arktiske strøk og på havbunnen, og studenter med interesse for utvikling av teknologier i slike felt vil også finne dette programmet som relevant. [+]

Romfartøy har utviklet seg til et uvurderlig verktøy for vårt samfunn gjennom programmer innenfor områder som miljø, overvåking, metrologi, kommunikasjon og navigasjon. For å utnytte plassen til fulle, må romfartøyet være optimalt konstruert, bygd og brukt, krever kunnskap i flere engineering felt. Den masterprogrammet i Satellite Engineering er aktuelt for studenter med interesse for å lære, utvikle og anvende state-of-the-art teknologi for romrelatert formål. Denne typen teknologi har også store likhetstrekk med teknologier for andre ekstreme miljøer, for eksempel i arktiske strøk og på havbunnen, og studenter med interesse for utvikling av teknologier i slike felt vil også finne dette programmet som relevant. Masterprogrammet i Satellite Engineering ved IVT-fakultetet, gir UiT Narvik Campus en unik utdanning i Norge, hvor du som student skal lære om de mest relevante teknologier som er nødvendige for design, konstruksjon, og utnyttelse av satellitter som spaceborne plattformer for ulike formål. Gjennom to-årig program, viktige teoretiske forutsetninger som anvendt matematikk, kommunikasjon, digitale systemet og signalteori, sanntidssystemer, mikroprosessor-teknologi, navigasjon og automatisk kontroll er dekket, samt mer spesialiserte emner på rakett dynamikk, romfartøyer fremdrift, veiledning og kontroll. Gjennom et tverrfaglig program, studentene lære de aktuelle metoder og ferdigheter i ulike teknologiske felt, med en felles gjennom sin søknad i romfartsrelaterte systemer. Programmet omfatter foredrag kurs, samt en høy grad av problembasert utdanning (dvs. læring-by-doing), der studentene bruker sin tid på å jobbe på relevante prosjekter under veiledning av en høyt kvalifisert personale. Prosjekt temaene er valgt ut fra nåværende og fremtidige nasjonale og internasjonale romprosjekter, som UiT deltar i, samt pågående interne forskningsprosjekter. Derfor har flere prosjekter avsluttet i resultater på høyt internasjonalt nivå, publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Elevene har også vært i stand til å presentere sine resultater for internasjonalt publikum på vitenskapelige konferanser og workshops. I de siste årene har slike prosjekter som følger med: Attitude besluttsomhet og kontroll system design for European Student Earth Orbiter (ESEO) og European Student Moon Orbiter (ESMO) romfartøy under SSETI-prosjektet (http://www.sseti.net/) initiert av den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) . Utvikling av en Aerosol detektor rakett nyttelast for innsamling av ioniserte støvpartikler, under ESPRIT-prosjektet (http://spirit.ee.psu.edu/spiritiii/home.html) initiert av NASA. Bakkestasjonen og strømforsyningen utvikling i det norske studentsatellitten prosjekter Ncube 1 og NCUBE 2. Design, implementering og testing av alle delsystemer (bakkestasjons, strømforsyning, datahåndtering, kontroll, kommunikasjon og nyttelast) i UITS eget romskip HiNCube (http://hincube.hin.no/). Matematisk modellering, synkronisering og koordinert kontroll av små romskip i formasjon, i samarbeid med interne PhD-studenter og veiledere. Matematisk modellering, veiledning og kontroll av ubemannede fly (UAV), i samarbeid med interne PhD-studenter og veiledere. For å gi en opplæring av høy kvalitet med relevans for industrien, UiT samarbeider med de nasjonale universitetene i Oslo (UiO), Bergen (UiB), Trondheim (NTNU), samt European Space Agency, Norsk Romsenter og Norsk senter for romrelatert opplæring (NAROM). UiT har også en policy for talsmann internasjonalt samarbeid, og flere studenter har de siste årene gjennomført (deler av) masterprosjekt ved kjente universiteter i utlandet. Læringsutbytte Kunnskap: har avansert kunnskap innenfor fagområdet matematikk, fysikk og teknikk og spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor satellitt teknikk har inngående kjennskap til ulike teorier og metoder innen satellitt teknikk kan anvende kunnskap i kommunikasjon, elektronikk, automasjon og systems engineering til områder innenfor satellitt teknikk kan analysere faglige problemstillinger innenfor satellitt teknikk på grunnlag av historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet av fagfeltet Ferdigheter: kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere faglige argumenter kan analysere eksisterende teorier og tolkninger innen satellitt teknikk og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemer kan bruke relevante metoder for forskning og vitenskapelig arbeid på en selvstendig måte kan gjennomføre et selvstendig, begrenset forskning eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende normer for forskningsetiske kan utvikle samarbeidsevner til å arbeide i tverrfaglige prosjekter, og å jobbe i lag Generell kompetanse: kan analysere relevante faglige, profesjonelle og forskningsetiske problemstillinger kan anvende kunnskap og ferdigheter innenfor satellitt teknikk i nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter kan kommunisere omfattende selvstendig arbeid og behersker språk og terminologi av det akademiske feltet av satellitt teknikk kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen satellitt engineering, både med spesialister og allmennheten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser Opptakskrav Å være aktuelt for masterprogrammet i Satellite Engineering, må du ha en bachelor i ingeniørfag, primært innen elektronikk eller romteknologi, men det kan også være innenfor beslektede områder som automatisk kontroll, kommunikasjon, kraftelektronikk eller informatikk. Du må imidlertid ha en tilstrekkelig bakgrunn i elektronikk og kommunikasjon. Det er også et krav på 30 poeng med innledning i matematikk / statistikk, tilsvarende norskkursene Matematikk 1, 2 og 3, samt statistikk. Undervisning og vurdering Undervisning og læringsformer Programmet omfatter foredrag kurs, samt en høy grad av problembasert utdanning (dvs. læring-by-doing), der studentene bruker sin tid på å jobbe på relevante prosjekter under veiledning av en høyt kvalifisert personale. Prosjekt temaene er valgt ut fra nåværende og fremtidige nasjonale og internasjonale romprosjekter, som UiT deltar i, samt pågående interne forskningsprosjekter. I de siste årene har slike prosjekter som følger med: Attitude besluttsomhet og kontroll system design for European Student Earth Orbiter (ESEO) og European Student Moon Orbiter (ESMO) romfartøy under SSETI-prosjektet (http://www.sseti.net/) initiert av den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) . Utvikling av en Aerosol detektor rakett nyttelast for innsamling av ioniserte støvpartikler, under ESPRIT prosjekt initiert av NASA. Bakkestasjonen og strømforsyningen utvikling i det norske studentsatellitten prosjekter Ncube 1 og NCUBE 2. Design, implementering og testing av alle delsystemer (bakkestasjons, strømforsyning, datahåndtering, kontroll, kommunikasjon og nyttelast) i UITS eget romskip HiNCube (http://www.hincube.com/). Matematisk modellering, synkronisering og koordinert kontroll av små romskip i formasjon, i samarbeid med interne PhD-studenter og veiledere. Matematisk modellering, veiledning og kontroll av ubemannede fly (UAV), i samarbeid med interne PhD-studenter og veiledere. For å gi en opplæring av høy kvalitet med relevans for industrien, UiT samarbeider med de nasjonale universitetene i Oslo (UiO), Bergen (UiB), Trondheim (NTNU), samt ESA, Norsk Romsenter og Norsk senter for Space relatert utdanning (NAROM). UiT har også en policy for talsmann internasjonalt samarbeid, og flere studenter har de siste årene gjennomført (deler av) masterprosjekt ved kjente universiteter i utlandet. Form Gjennom det toårige masterstudiet i Satellite Engineering, blir studentene vurdert i både teoretiske kunnskaper og tekniske ferdigheter. Evalueringen er utført på grunnlag av skriftlige eller muntlige eksamener, i tillegg til skriftlige rapporter og presentasjon av prosjektresultater. Programmet tar sikte på å være internasjonal og forskningsbasert, og studentene vil derfor skaffe state-of-the-art teknologisk kompetanse, og være i stand til å levere forskningsresultater på et internasjonalt nivå. Utvekslingsmuligheter Det er mulig å studere deler av masterstudiet ved andre universiteter. En individuell plan skal skje i samsvar med programmet koordinator. Jobb prospectives Vellykket kvalifiserte kandidater kan skaffe jobber i en rekke norske bedrifter som bidrar tekniske produkter og tjenester innen satellitt-teknologi. Selskaper som Andøya Rakett Centre (ARS), Tromsø satellittstasjon, Kongsberg Spacetec, Kongsberg Defence & Aerospace, Nammo Raufoss og Norspace er blant de interessante arbeidsplasser for våre Masters kandidater. Tilgang til videre studier Etter eksamen fra masterstudiet i Satellite Engineering, kan kandidatene forfølge doktorgradsstudier ved UiT campus Narvik, i samarbeid med IE University of Science and Technology i Trondheim eller andre fakulteter ved Universitetet i Tromsø innen områder som teknisk kybernetikk, kommunikasjon eller luftfart . [-]

Master Of Science I Computer Science

Campus Heltidsstudier 2 år August 2017 Norge Tromsø

Informatikk omgir oss overalt i hverdagen, slik som internett og mobiltelefoner. Programmet er svært praktisk og eksperimentelt, der studentene lærer å designe, utvikle og programmere avanserte datasystemer. All undervisning vil bli holdt på engelsk, og programmet har studenter fra hele verden. [+]

Programmet dekker både det teoretiske grunnlaget og de eksperimentelle metoder i informatikk. Høyere nivå kurs er direkte knyttet til forskning innenfor instituttet. Dette innebærer en mulighet for betydelig kunnskap i de områder som omfattes. Programmet består av fire obligatoriske kurs i informatikk, totalt 40 studiepoeng, og 20 studiepoeng valgfag. De valgfrie emnene kan være innenfor temaer som økonomi, ledelse, psykologi og entreprenørskap. Programmet avsluttes med en masteroppgave på 60 studiepoeng. Masteroppgaven kan også gjøres i samarbeid med en ekstern IT-selskap. Læringsutbytte For hvert program ved UiT er det fastsatte mål for kunnskap, analytisk forståelse, ferdigheter og kompetanse som en student bør ha nådd innen utgangen av studiene. Kunnskap - Kandidaten vil ... Ha en bred solid fundament i informatikk Har betydelig dybde på forståelse av et valgt område av spesialisering Har en dyp forståelse på state of the art distribuert og parallelle programvare arkitekturer Har en solid forståelse av systemet og applikasjonsutvikling relevant for den valgte spesialitet Ferdigheter - Kandidaten vil ... Arbeide selvstendig med et betydelig, ikke-triviell problem over lengre tidsrom Analysere et problem og planlegge hvordan du skal jobbe mot en løsning Planlegge, organisere og utføre det arbeidet som kreves for å løse problemet. Tilpasse seg endringer og begrensninger. Demonstrere gjennomførbarheten av løsningen ved å implementere sentrale deler Samle inn og analysere relevante beregninger som karakteriserer problemet og løsningen Skriv en godt strukturert og tydelig formulert rapport som beskriver arbeidet med avhandlingen og reflektere over sine resultater Generell kompetanse - Kandidaten vil ... Har en interesse for den videre utviklingen av datateknologi som et dynamisk felt under påvirkning av fremskritt i disiplin, endringer i teknologi, og i bruksområder, forretningsmodeller og bedrifter. Kommunisere effektivt, muntlig og skriftlig, innen feltet, og med det offentlige så vel som eksperter på andre felt Forfølge livslang læring og utvikling Vær oppmerksom på relevante sosiale og etiske problemstillinger og anvende denne bevisstheten til deres yrkesutøvelsen Opptakskrav Opptak til mastergradsstudiet i informatikk krever en Bachelor grad (180 studiepoeng) i informatikk eller tilsvarende kvalifikasjoner. Mer informasjon om opptakskrav: Generell studiekompetanse - Master I tillegg spesialisering i informatikk verdt tilsvarer ikke mindre enn 80 studiepoeng er nødvendig. Gode ​​programmeringskunnskaper, (helst i C, Python) på et systemnivå, og kunnskap om operativsystemer er sterkt nødvendig. Studentene forventes å ha kompetanse tilsvarende forutsetningene kursene i studiet bygger på. Søkere fra Norge eller Norden: Søknadsfristen for norske og andre nordiske søkere er 15. april for opptak til høstsemesteret Søkere fra utenfor Norden: Søknadsfristen for selvfinansierende og Kvoteordningen søkere er 1ste desember for opptak til høstsemesteret. Elektroniske søknaden, studere kode 2017. Søkere fra land utenfor Norden må legge ved en oversikt på sine praktiske kunnskaper om programmering og hva store implementeringsprosjekter de har vært involvert i. Søkerne bør gi eksempler (se URLer) av slike prosjekter og deres eget bidrag (programmeringsdelen) til disse prosjektene. [-]

Master Of Science I Internasjonal Fiskeriforvaltning

Campus Heltidsstudier 2 år January 2017 Norge Tromsø

The International Fisheries Management (IFM) program henvender for studenter med ulike vitenskapelige bakgrunn og nasjonaliteter. Det er en unik, tverrfaglig masterprogram som åpner yrker i privat og offentlig sektor, samt ytterligere akademiske studier. Så langt har elever fra mer enn 30 land uteksaminert fra IFM program. [+]

Den International Fisheries Management (IFM) Programmet passer for studenter med ulike vitenskapelige bakgrunn og nasjonaliteter. Det er en unik, tverrfaglig masterprogram som åpner yrker i privat og offentlig sektor, samt ytterligere akademiske studier. Så langt har elever fra mer enn 30 land uteksaminert fra IFM program. Programmet legger vekt på kunnskap om vitenskapelig teori og metoder, og vil tilby studentene erfaring i bruk av disse. Ved å legge til rette for refleksjon og bruk av case-studier fra ulike deler av verden, vil programmet utvikle studentenes forståelse av hvordan fiskeri- og havbruks styres. Studentene skal gjennomføre ni kurs over en periode på 1,5 år (totalt 90 studiepoeng), før du skriver masteroppgaven (30 studiepoeng). To av de ni kursene er valgfrie, med visse kurs anbefalt, avhengig av tidligere kvalifikasjoner. En typisk avhandling er problemorientert og inkluderer: en litteraturstudie eller gjennomgang, teori, metode og data som brukes, resultater og politiske og administrative konsekvenser. Studentene kan bruke data fra hjemlandet, data fra en norsk innstilling eller andre relevante data, alt avhengig av godkjenning fra utpekt veileder. Hver student får en lokal veileder og om nødvendig, en ekstern en. Kursene er utviklet for å tilby en grunnleggende forståelse av fiskeribiologi, teknologi, økonomi og ledelse. Gjennom kurset FSK-3005 de ulike fagene er bundet sammen, og tilbyr en tverrfaglig syn på en rekke utvalgte fiskeri- og havbrukssaker. Læringsutbytte For hvert program ved UiT - The Artic Universitetet i Norge er det et sett mål for kunnskap, analytisk forståelse, ferdigheter og kompetanse som en student skal ha nådd innen utgangen av studiene. En utdannet fra IFM programmet skal: ha inngående kunnskap om hvordan fiskeri utvikle og fungere som biologiske, økonomiske og sosiale prosesser, inkludert en skikkelig kunnskap om verdens fiskerier og tilhørende styringssystemer har en dyp forståelse av hvordan fiskeriforvaltningen kan brukes til å oppfylle gitte politiske målsettinger knyttet til bruk av akvatiske ressurser, og dessuten ha god kunnskap om de biologiske, økonomiske og sosiale egenskaper og konsekvenser av å benytte ulike forvaltningstiltak ha en forståelse av hvordan akvakultur konkurrerer og samarbeider med de tradisjonelle fiskeriene kunne gjøre bruk av vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fiskeriene administrative spørsmål og være kvalifisert for å utføre fiskeriadministrasjonsoppgaver eller fortsatte studier mot en akademisk karriere har god kjennskap til forskningsetikk og kunne identifisere god vitenskapelig ytelse være en interessert, kritisk, analytisk og godt informert profesjonell innen fiskeri og havbruk Opptakskrav Opptak til masterprogrammet i International Fisheries Management krever en bachelorgrad (180 studiepoeng) i biologi, økonomi, samfunnsfag, kombinasjoner av disse, eller tilsvarende kvalifikasjoner. Søkere må legge ved en søknad essay skrevet på engelsk (en side). Dette bør omfatte beskrivelser av deres motivasjon, interesse og forventninger knyttet til sine masterstudier og ideer for deres Masteroppgave prosjekt. Søkere fra Norge eller Norden søknadsfristen for norske og andre nordiske søkere er 15. april. Søkere fra utenfor EU-landene: Søknadsfristen er 1 desember. Online søknad, studere kode 2032. Undervisning og vurdering Undervisnings- og vurderingsformer er beskrevet i læreplanen for hvert kurs. Denne mastergraden er et intensivt program. De fleste kursene er obligatoriske og krever aktiv deltakelse fra studentene. Det legges vekt på direkte studentmedvirkning i form av litteratur søk og gjenfinning av data, muntlige presentasjoner, semesteroppgaver, feltarbeid, laboratorieoppgaver og datarom. Den eksamensform varierer mellom kurs og inkluderer: skriftlig eksamen, semesteroppgaver, presentasjoner og laboratorierapporter. Den avsluttende eksamen er basert på masteroppgaven og en muntlig eksamen. Alle avsluttende eksamener vil ha en intern og en ekstern sensor. Karakterskalaen er AF, der AE er bestått, og F er mislykket. Utvekslingsmuligheter Mens kurs i IFM studiet er åpen for innkommende utvekslingsstudenter, vi normalt ikke anbefaler at studentene tar valgfag andre enn de som tilbys ved UiT. Jobb prospectives Vellykket gjennomføring av programmet tillater elevene å oppgradere etter to år. Graden åpner dørene til en rekke nasjonale og internasjonale stillinger i fiskeri og havbruk administrasjon, frivillige organisasjoner, internasjonale organisasjoner, næringsliv og industri, samt i forskning og undervisningsinstitusjoner. Tilgang til videre studier Ved vellykket gjennomføring av studiet, kan de best rangert studentene være kvalifisert for opptak til ph.d.-program i en rekke akademiske institusjoner. Det bør likevel understrekes at IFM-studien er først og fremst et ledelsesorientert program, med sikte på å gi flere kvalifiserte fiskeri- og havbruks ledere rundt om i verden. [-]

Master Of Science I Telemedisin Og E-helse

Campus Heltidsstudier 2 år August 2017 Norge Tromsø

han toårige masterstudiet i telemedisin og e-helse gir innsikt i design, program og gjennomføring av moderne teknologi til offentlige helsetjenester. Masterstudiet er et samarbeid mellom UiT Arktis Universitetet i Norge og Norsk senter for samhandling og telemedisin (NST), som er internasjonalt anerkjent for sin ekspertise i telemedisin og e-helse. Studentene vil ha ... [+]

Master of Science i telemedisin og e-helse Det toårige masterstudiet i telemedisin og e-helse gir innsikt i design, program og gjennomføring av moderne teknologi til offentlige helsetjenester. Masterstudiet er et samarbeid mellom UiT Arktis Universitetet i Norge og Norsk senter for samhandling og telemedisin (NST), som er internasjonalt anerkjent for sin ekspertise i telemedisin og e-helse. Studentene skal ha muligheter til å utvikle faglig samarbeid med Senter (NST). Norsk senter for samhandling og telemedisin som en av de mest internasjonalt kjente Telemedisin forskningssentre i verden, og tilbyr en stimulerende forskning og læringsmiljø for studenter i masterstudiet. I løpet av det første året, er studentene pålagt å fullføre alle de obligatoriske kursene. Både de teoretiske og metodiske dimensjoner av programmet vil bli dekket. Det andre året i hovedsak fokuserer på elevens individuelle forskningsprosjekt og skrive opp av masteroppgaven. To bekker tilbys: Helse og Teknologi Læringsutbytte For hvert program ved UiT Arktis Universitetet i Norge er det satt mål for kunnskap, analytisk forståelse, ferdigheter og kompetanse som en student burde ha nådd innen utgangen av studiene. Kandidatene skal være i stand til: Beskrive hovedtyper av telemedisinske anvendelser i dagens bruk i det norske helsesystemet, samt identifisere de viktigste aktørene; Forstå hvordan teknologi og e-helsetjenester kan utnyttes strategisk for å skape nye måter å jobbe sammen; Bidra i design, implementering og bruk av telemedisin og e-helsesystemer; Fremme og innføre telemedisin og e-helsetjenester og programmer; Identifisere forutsetningene for vellykket implementering av telemedisin og e-helsetjenester; Påfør telemedisin og e-helsetjenester i helsefaglig arbeid; Masterstudiet vil også kvalifisere kandidatene for forskerutdanningen i telemedisin og e-helse. Studentene skal tilegne seg: Kunnskap og analytisk forståelse til: Design og implementere moderne teknologi i medisinsk praksis; Konstruere e-helse prosesser, systemer og strategier. Ferdigheter og kompetanse: Relatere teoretiske og metodiske rammeverk til telemedisin og e-helse prosesser; Utvikle kommunikasjonsferdigheter gjennom aktiv deltakelse i gruppediskusjoner, gruppearbeid og presentasjoner; Design og gjennomføre et forskningsprosjekt som involverer bruk av evidensbasert datainnsamling. Opptakskrav Opptak til mastergradsprogram i telemedisin og e-helse krever en Bachelor grad (180 studiepoeng) eller tilsvarende i: Helserelaterte profesjonsstudier (for "Helse" stream som medisin, sykepleie, og Physiotheraphy), OR Computer Sciences (for "Technology" stream. Studentene må være dyktig i kjernedatafaglige emner og har gode kunnskaper om programmering). Undervisning og vurdering Undervisnings- og vurderingsformer er beskrevet i læreplanen for hvert kurs. Undervisning: Undervisningsmetoder består av en kombinasjon av vanlige og kompakte forelesninger, hvor studentene skal delta fysisk på campus og også nettbaserte forelesninger, øvelser og oppgaver. Assessment: Ulike vurderingsformer brukes blant annet gruppepresentasjoner, prosjektrapporter, eksperimentelle og Laboratorial oppdrag. Den norske karaktersystemet brukes: AE (pass), med F som ikke bestått. Undervisningsspråk Undervisningsspråket og alt pensum materialet er engelsk. Utvekslingsmuligheter Utenlandsopphold kan gjennomføres i løpet av det andre året etter de obligatoriske kursene blir fullført. Jobb prospectives Masterstudiet i telemedisin og e-helse kvalifiserer sine kandidater til: Fremme og innføre telemedisin og e-helsetjenester og programmer; Delta i utviklingen av telemedisin og e-helse produkter og tjenester; Påfør telemedisin og e-helsetjenester i profesjonelt helsepersonell. Tilgang til videre studier Ved vellykket gjennomføring av studiet, kan studentene være kvalifisert for opptak til ph.d.-program i en rekke fagområder ved UiT Arktis Universitetet i Norge eller andre steder. [-]

Videoer

Telemedicine and E-health - Master

Tourism

Indigenous Studies - Master

Business Creation and Entrepreneurship - Master

Kontakt

University of Tromsø

Adresse, linje 1 9019, Norway
Telefon +47776440009

UIT - Norges Arktiske universitet - Campus Alta

Adresse, linje 1 Follumsvei 31
Alta 9510, Norway
Telefon +47 78 45 05 00

UiT - Norges arktiske universitet, campus Narvik

Adresse, linje 1 Lodve Langesgate 2
8514, Norway
Telefon +47 77 64 40 00