UIT The Arctic University of Norway

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

UiT Norges arktiske universitet Universitetet i Tromsø fusjonerte 1. august 2013 med Universitetshøgskolen i Finnmark og ble UiT Norges arktiske universitet.

UIT Arktiske Universitetet i Norge er verdens nordligste universitet. Beliggenheten på kanten av Arktis innebærer et oppdrag. Arktis er av økende global betydning. Klimaendringer, utnyttelse av arktiske ressurser og miljøtrusler er tema av stor offentlig interesse, og som Universitetet i Tromsø har spesiell interesse. På UiT Norges arktiske universitet kan du utforske globale problemstillinger i nært perspektiv.

Kunnskap på toppen av verden

Livet i nordområdene er formet av vill natur, kontrasterende lys og værforhold, geografiske avstander og multikulturalisme. Mange av UiTs forsknings sentre og studieprogrammer gjenspeiler Arktis norske karakter.

UiTs hovedforskning fokuserer på polar miljø, klimaforskning, urfolk, fred og konfliktomforming, telemedisin, medisinsk biologi, romfysikk, fiskevitenskap, marine bioprospektering, lingvistikk og beregningskjemi.

UiTs senter for avanserte studier i teoretisk lingvistikk, CASTL, og CTCC, senter for teoretisk og beregningsmessig kjemi, har begge blitt utnevnt til Norwegian Centres of Excellence. I 2002 ble Tromsø-baserte NST, Norsk senter for telemedisin, utnevnt til et samarbeidssenter for verdens helseorganisasjon.

ARCTOS-nettverket ved Det biovitenskapelige fakultet, fiskeri og økonomi, er leder innen forskning på marine arktiske økosystemer og en viktig partner for Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Institutt for fysikk fokuserer på nordlys og romforskning. Alle disse instituttene har høy internasjonal omdømme.

Universitetet er en del av FRAM - Nordforskforskningsenteret for klima og miljø (Fram Center) i Tromsø. I januar inviterer den internasjonale konferansen Arktiske Frontier forskere, politikere og bedriftsrepresentanter til å diskutere arktiske problemstillinger på tvers av grenser. Arktisrådets sekretariat ligger på Fram-senteret. Forskere fra Universitetet og Framsenteret er involvert i flere internasjonale programmer i Arktisk råd.

Et internasjonalt knutepunkt

12000 studenter og 2700 ansatte studie og arbeid ved Universitetet i Tromsø. Undervisningen er forskningsbasert. UiTs syv fakulteter tilbyr, til tross for engasjement for nordlige problemstillinger, et bredt spekter av studieprogrammer. Det akademiske samfunnet i Tromsø er svært internasjonalt. Mer enn 20% av det akademiske personalet og 10% av studenten er fra utlandet. Universitetet tilbyr mer enn 20 engelsklærte mastergradsprogrammer, og alle fakultetene tilbyr engelsklærte kurs på både bachelor- og masternivå.

UiT Arktisk Universitet i Norge er et grunnlegger av Arktisuniversitetet, et internasjonalt nettverk av 140 studie- og forskningsinstitusjoner i sirkumpolare regionen. Men universitetet samarbeider med alle deler av verden. 200 internasjonale avtaler sikrer en aktiv faglig utveksling av studenter og ansatte med partnerinstitusjoner over hele verden.

Universitetet i Tromsø fusjonerte 1. januar 2009 med Universitetshøgskolen i Tromsø. 1. august 2013 fusjonerte universitetet med Universitetshøgskolen i Finnmark. Det nye universitetet har nå fire universiteter. De er lokalisert i Tromsø, Alta, Hammerfest og Kirkenes. Antall studenter og studieprogrammer øker på grunn av denne fusjonen. Det nye universitetet har blitt en enda viktigere drivkraft for Nord-Norge og internasjonalt samarbeid i nordområdene.

Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk

Se MSc - Master » Se skolens masterprogrammer » Se MSc - HealthcareStudies » Se LLM » Se Bachelor »

Programmer

Denne skolen tilbyr også:

MSc

Master Of Science - Elektroteknikk

Campus Heltidsstudier 4 semestre August 2018 Norge Narvik

Masterstudiet i elektroteknikk er egnet for studenter med interesse for elektriske kraftsystemer og elektriske energikilder, kraftelektronikk og elektriske motordrifter og elektroteknikk er et raskt voksende felt med mange karrieremuligheter. [+]

Den Masterstudiet i elektroteknikk er egnet for studenter med interesse for elektriske kraftsystemer og elektriske energikilder, kraftelektronikk og elektriske motordrifter og elektroteknikk er et raskt voksende felt med mange karrieremuligheter.

elektroteknikk deais om anvendt elektrisk teknologi. Det er et komplekst og dynamisk disiplin alt fra mikroelektronikk gjennom elektromagnetisme til high-power-teknologi, fra utvikling av informasjonsteknologi morgendagens til automatisering og instrumentering av komplekse industrianlegg. Elektroingeniøren har i flere tiår revolusjonert vår vanlig dag. Begrepet "high tech" bygger i stor grad på innovasjoner i fieldelectrical engineering. Innenfor området for denne disiplinen, har du muligheten til å lære å mestre en rekke ulike ferdigheter.... [-]


Master Of Science - Engineering Design

Campus Heltidsstudier 4 semestre August 2018 Norge Narvik

Engineering Design, design er basert på ingeniørvitenskap og inkluderer kunnskap om produktets design og beregningsteknologi. De viktigste ingrediensene i Engineering Design Tekniske vitenskapelige computaions / beregninger og anvendt matematikk som anvendes på problemer knyttet til design, geometri og materialvitenskap. Engineering Design Kurset gir studentene en forståelse av design og estetisk design i tillegg til dyp forståelse av matematiske og fysiske prinsipper og metoder i designprosessen. Vi legger særlig vekt på geometri og form, produkt- og designprosesser, styrkeberegninger og analyse, materialer, databasert modellering og simuleringer. [+]

Bachelor i ingeniørfag med kunnskap i materialer, mekanikk og modellering, men også andre kan være egnet til masterstudium i engineering design. Spesiell interesse i å forstå matematiske og fysiske teorier og beskrivelser av for eksempel ulike Constuction atferd, design processeses kan materialer atferd være en fordel for å maksimere læringsutbyttet i utdanningen.

engineering designEr design basert på ingeniørvitenskap og inkluderer kunnskap om produktets design og beregningsteknologi. De viktigste ingrediensene i Engineering Design Tekniske vitenskapelige computaions / beregninger og anvendt matematikk som anvendes på problemer knyttet til design, geometri og materialvitenskap. Engineering Design Kurset gir studentene en forståelse av design og estetisk design i tillegg til dyp forståelse av matematiske og fysiske prinsipper og metoder i designprosessen. Vi legger særlig vekt på geometri og form, produkt- og designprosesser, styrkeberegninger og analyse, materialer, databasert modellering og simuleringer.... [-]


Master Of Science - Industri

Campus Heltidsstudier 4 semestre August 2018 Norge Narvik

En Master of Science-grad i Industrial Engineering vil gi studentene kunnskap og evner til å bruke hensiktsmessige teknikker, ferdigheter og verktøy for å identifisere, formulere, analysere og løse industrielle tekniske problemer. [+]

industri er i ferd med å se "det store bildet" når man har med komplekse prosesser og systemer. Feltet fokuserer på å analysere mange ¿wheels¿ som må arbeide sammen slik at en organisasjon er i stand til å fungere på den mest effektive og lønnsomme måten. Som student vil du få innsikt i ulike metoder, teknikker og verktøy som du kan søke å forbedre organisasjonens ytelse. Muligheten du får gjennom denne studien gjør deg spesielt godt egnet til en lederstilling.

A Master of Science-grad i Industrial Engineering vil gi studentene kunnskap og evner til å bruke hensiktsmessige teknikker, ferdigheter og verktøy for å identifisere, formulere, analysere og løse industrielle tekniske problemer. Med normal fremdrift, vil en student kunne få en mastergrad etter to år, tilsvarende 120 studiepoeng. Dersom studenten ønsker å kombinere master studie med arbeid i et eksternt selskap, er det mulig å utvide programmet til tre eller fire år. En tilpasset utdanningsplan vil da bli foreslått. Etter å ha fullført denne utdanningen skal studentene ha et solid fundament for å skrive inn en rekke stillinger i global basen. Den typiske stillingene er senioringeniør, prosjektledere, utviklere, konsulenter, ledere og forskere. Mange av våre tidligere studenter holder ledelses eller senior forsknings stillinger i offentlige organisasjoner eller private selskaper.... [-]


Master Of Science - Satellitt Teknikk

Campus Heltidsstudier 4 semestre August 2018 Norge Narvik

Masterprogrammet i Satellite Engineering er aktuelt for studenter med interesse for å lære, utvikle og anvende state-of-the-art teknologi for romrelatert formål. Denne typen teknologi har også store likhetstrekk med teknologier for andre ekstreme miljøer, for eksempel i arktiske strøk og på havbunnen, og studenter med interesse for utvikling av teknologier i slike felt vil også finne dette programmet som relevant. [+]

Romfartøy har utviklet seg til et uvurderlig verktøy for vårt samfunn gjennom programmer innenfor områder som miljø, overvåking, metrologi, kommunikasjon og navigasjon. For å utnytte plassen til fulle, må romfartøyet være optimalt konstruert, bygd og brukt, krever kunnskap i flere engineering felt.

Den masterprogrammet i Satellite Engineering er aktuelt for studenter med interesse for å lære, utvikle og anvende state-of-the-art teknologi for romrelatert formål. Denne typen teknologi har også store likhetstrekk med teknologier for andre ekstreme miljøer, for eksempel i arktiske strøk og på havbunnen, og studenter med interesse for utvikling av teknologier i slike felt vil også finne dette programmet som relevant.... [-]


Master Of Science I Computer Science

Campus Heltidsstudier 2 år August 2018 Norge Tromsø

Informatikk omgir oss overalt i hverdagen, slik som internett og mobiltelefoner. Programmet er svært praktisk og eksperimentelt, der studentene lærer å designe, utvikle og programmere avanserte datasystemer. All undervisning vil bli holdt på engelsk, og programmet har studenter fra hele verden. [+]

Programmet dekker både det teoretiske grunnlaget og de eksperimentelle metoder i informatikk. Høyere nivå kurs er direkte knyttet til forskning innenfor instituttet. Dette innebærer en mulighet for betydelig kunnskap i de områder som omfattes.

Programmet består av fire obligatoriske kurs i informatikk, totalt 40 studiepoeng, og 20 studiepoeng valgfag. De valgfrie emnene kan være innenfor temaer som økonomi, ledelse, psykologi og entreprenørskap. Programmet avsluttes med en masteroppgave på 60 studiepoeng. Masteroppgaven kan også gjøres i samarbeid med en ekstern IT-selskap.

Læringsutbytte

For hvert program ved UiT er det fastsatte mål for kunnskap, analytisk forståelse, ferdigheter og kompetanse som en student bør ha nådd innen utgangen av studiene. ... [-]


Master Of Science I Internasjonal Fiskeriforvaltning

Campus Heltidsstudier 2 år August 2018 Norge Tromsø

The International Fisheries Management (IFM) program henvender for studenter med ulike vitenskapelige bakgrunn og nasjonaliteter. Det er en unik, tverrfaglig masterprogram som åpner yrker i privat og offentlig sektor, samt ytterligere akademiske studier. Så langt har elever fra mer enn 30 land uteksaminert fra IFM program. [+]

Den International Fisheries Management (IFM) Programmet passer for studenter med ulike vitenskapelige bakgrunn og nasjonaliteter. Det er en unik, tverrfaglig masterprogram som åpner yrker i privat og offentlig sektor, samt ytterligere akademiske studier. Så langt har elever fra mer enn 30 land uteksaminert fra IFM program.

Programmet legger vekt på kunnskap om vitenskapelig teori og metoder, og vil tilby studentene erfaring i bruk av disse. Ved å legge til rette for refleksjon og bruk av case-studier fra ulike deler av verden, vil programmet utvikle studentenes forståelse av hvordan fiskeri- og havbruks styres. Studentene skal gjennomføre ni kurs over en periode på 1,5 år (totalt 90 studiepoeng), før du skriver masteroppgaven (30 studiepoeng).... [-]


Master

Master I Filosofi I Engelsk Lingvistikk

Campus Heltidsstudier 2 år August 2018 Norge Tromsø

Programmet legger særlig vekt på de formelle aspekter av grammatikk, spesielt syntaks og fonologi. Programmet har en sterk komparativ komponent, selv om studiet av engelsk naturligvis en sentral plass i programmet. [+]

Programmet legger særlig vekt på de formelle aspekter av grammatikk, spesielt syntaks og fonologi. Programmet har en sterk komparativ komponent, selv om studiet av engelsk naturligvis en sentral plass i programmet.

Programbeskrivelse Mastergradsprogrammet i engelsk lingvistikk dekker høyeregradsstudier i engelsk lingvistikk, og er å bli sett på som en videreføring av arbeidet på bachelornivå. Programmet legger særlig vekt på de formelle aspekter av grammatikk, spesielt syntaks og fonologi. Programmet har en sterk komparativ komponent, selv om studiet av engelsk naturligvis en sentral plass i programmet. Studentene skal utvikle innsikt i strukturen i språk generelt og i engelsk spesielt, sosial og geografisk variasjon, samt historisk utvikling og tilegnelse av engelsk. På masternivå vil studentene utvikle spesielle interesser basert på deres kurs og vil skrive enten en masteroppgave eller to artikkellengde med det empiriske hovedfokuset på engelsk. ... [-]

Master I Filosofi I Teoretisk Lingvistikk

Campus Heltidsstudier 2 år August 2018 Norge Tromsø

Programmet er godt egnet for studenter som ønsker å studere språk i et komparativt perspektiv. Programmet legger særlig vekt på de formelle aspekter av grammatikk, spesielt syntaks og fonologi. Tilnærmingen til disse disiplinene brukes komparative studier av mange språk. [+]

Programmet er godt egnet for studenter som ønsker å studere språk i et komparativt perspektiv. Programmet legger særlig vekt på de formelle aspekter av grammatikk, spesielt syntaks og fonologi. Tilnærmingen til disse disiplinene brukes komparative studier av mange språk.

Den master i filosofi i teoretisk lingvistikk dekker høyeregradsstudier i generell lingvistikk, og er å bli sett på som en videreføring av arbeidet på bachelornivå. Programmet legger særlig vekt på de formelle aspekter av grammatikk, spesielt syntaks og fonologi. Tilnærmingen til disse disiplinene brukes komparative studier av mange språk. Studentene skal utvikle innsikt i strukturen i språket, komparative aspekter av lingvistisk forskning, sosial og geografisk variasjon, den historiske utviklingen av språk og språktilegnelse. På masternivå vil studentene utvikle spesielle interesser basert på deres kurs og vil skrive enten en masteroppgave eller to artikkellengde papirer. ... [-]


Master I Reiselivsstudier

Campus Heltidsstudier 2 år August 2018 Norge Alta

Master av turisme studier Programmet er utviklet for å forberede studentene på karriere oppføring eller posisjoner i kommersielle, offentlig, eller non-profit organisasjoner som gir besøkende tjenester på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Vellykket kandidater vil i løpet av to års program har fått nødvendig kunnskap i turisme som næring og som et sosialt fenomen, innsikt i skjæringspunktet mellom produksjon, markedsføring og ... [+]

Master of Tourism Studies

Master av turisme studier Programmet er utviklet for å forberede studentene på karriere oppføring eller posisjoner i kommersielle, offentlig, eller non-profit organisasjoner som gir besøkende tjenester på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Vellykket kandidater vil i løpet av to års program har fått nødvendig kunnskap i turisme som næring og som et sosialt fenomen, innsikt i skjæringspunktet mellom produksjon, markedsføring og forbruk, samt samfunn, kultur og natur. Programmet legger særlig vekt på hvordan natur og kultur kan brukes av en ansvarlig næring. Den bygger på teorier om markedsføring, event management, sosiologi, geografi og antropologi. Programmet fokuserer også på kjønnsperspektiv og likestilling.... [-]


Master I Urfolksstudier

Campus Heltidsstudier 2 år August 2018 Norge Tromsø

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, i samarbeid med Senter for samiske studier, tilbyr en to-års fulltids Master Programme in Indigenous Studies (MIS). Studiet er tverrfaglig og gjør bruk av den kompetansen er samlet i flere institutter ved fakultetet. Satsingsområdet av masterstudiet er fremveksten av den internasjonale urfolksbevegelsen, de historiske erfaringer og ... [+]

Master i urfolksstudier

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, i samarbeid med Senter for samiske studier, tilbyr en to-års fulltids Master Programme in Indigenous Studies (MIS). Studiet er tverrfaglig og gjør bruk av den kompetansen er samlet i flere institutter ved fakultetet. Satsingsområdet av masterstudiet er fremveksten av den internasjonale urfolksbevegelsen, de historiske erfaringer og moderne kontekst som urfolk opplever over hele kloden.

I løpet av de to års studier, skal studentene ta kurs på til sammen 120 studiepoeng (120 studiepoeng). En 10-kreditt kurs kan velges fra andre kurs som tilbys ved universitetet. Dette valgfag må godkjennes av Academic koordinator og bør være basert på interessene til den enkelte student som en forberedelse til masteroppgaven. De resterende kurs er obligatorisk. De er designet for å gi en bred base, hvorfra den enkelte student kan velge et relevant tema for masteroppgaven. Arbeidet med avhandlingen er overvåket av vitenskapelig ansatte fra de samarbeidende enhetene ved UiT Arktis Universitetet i Norge, og temaene er valgt i samarbeid med de oppnevnte rådgivere. Det er vanlig å gjennomføre datainnsamling for masteroppgaven i slutten av andre semester.... [-]


Master I Visuelle Kulturstudier

Campus Heltidsstudier 2 år August 2018 Norge Tromsø

Er du interessert i menneskelig kultur og hvordan du bruker videokameraet i samfunnsvitenskapelig forskning? På Visuelle kulturstudier får du muligheten til å studere etnografiske forskningsmetoder, antropologisk teori og etnografisk filmproduksjon i et internasjonalt miljø, som kulminerte med produksjon av din egen film og skriftlig avhandling. [+]

Er du interessert i menneskelig kultur og hvordan du bruker videokameraet i samfunnsvitenskapelig forskning? På Visuelle kulturstudier du får mulighet til å studere etnografiske forskningsmetoder, antropologisk teori og etnografisk filmproduksjon i et internasjonalt miljø, som kulminerte med produksjon av din egen film og skriftlig avhandling.

Institutt for arkeologi og sosialantropologi tilbyr en to-års fulltids masterstudiet i Visuelle kulturstudier (VCS). Målet med dette programmet er å lære elevene hvordan å produsere kunnskap om menneskers liv og kulturer gjennom en undersøkelse av deres hverdag basert på bruk av kvalitative samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder og etnografisk film. Programmet kombinerer forelesninger i faglig teori og metode, filmproduksjon og praktisk opplæring i kameraarbeid, lydopptak og redigering.... [-]


Videoer

Telemedicine and E-health - Master

Tourism

Indigenous Studies - Master

Business Creation and Entrepreneurship - Master

Kontakt

University of Tromsø

Adresse, linje 1 Hansine Hansens veg 18
9019 Tromsø, Troms, Norge
Telefon +47776440009

UIT - Norges Arktiske universitet - Campus Alta

Adresse, linje 1 Follumsvei 31
9510 Alta, Finnmark, Norge
Telefon +47 78 45 05 00

UiT - Norges arktiske universitet, campus Narvik

Adresse, linje 1 Narvik, Nordland, Norge
Telefon +47 77 64 40 00