UIT The Arctic University of Norway

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

Jon Terje Hellgren Hansen

UIT The Arctic University of Norway er verdens nordligste universitet. Beliggenheten på kanten av Arktis innebærer et oppdrag. Arktis er av økende global betydning. Klimaendringer, utnyttelse av arktiske ressurser og miljøtrusler er emner av stor offentlig interesse, og som Universitetet i Tromsø er spesielt interessert i. På UIT The Arctic University of Norway kan du utforske globale problemstillinger i nært perspektiv.

Kunnskap på toppen av verden

Livet i nordområdene er formet av vill natur, kontrasterende lys og værforhold, geografiske avstander og multikulturalisme. Mange av UiTs forsknings sentre og studieprogrammer gjenspeiler Arktis norske karakter.

Jørn Berger-Nyvoll

UiTs hovedforskning fokuserer på polar miljø, klimaforskning, urfolk, fred og konfliktomforming, telemedisin, medisinsk biologi, romfysikk, fiskevitenskap, marine bioprospektering, lingvistikk og beregningskjemi.

Sentre av Excellence

UiTs senter for avanserte studier i teoretisk lingvistikk, CASTL, og CTCC, senter for teoretisk og beregningsmessig kjemi, har begge blitt utnevnt til Norwegian Centres of Excellence. I 2002 ble Tromsø-baserte NST, Norsk senter for telemedisin, utnevnt til et samarbeidssenter for verdens helseorganisasjon.

ARCTOS-nettverket ved Det biovitenskapelige fakultet, fiskeri og økonomi, er leder innen forskning på marine arktiske økosystemer og en viktig partner for Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Institutt for fysikk fokuserer på nordlys og romforskning. Alle disse instituttene har høy internasjonal omdømme.

Arktiske grenser

Universitetet er en del av FRAM - Nordforskforskningsenteret for klima og miljø (Fram Center) i Tromsø. I januar inviterer den internasjonale konferansen Arktiske Frontier forskere, politikere og bedriftsrepresentanter til å diskutere arktiske problemstillinger på tvers av grenser. Arktisrådets sekretariat ligger på Fram-senteret. Forskere fra Universitetet og Framsenteret er involvert i flere internasjonale programmer i Arktisk råd.

Et internasjonalt knutepunkt

16000 studenter og 4000 ansatte studerer og jobber ved UiT Arktisk Universitet i Norge. Undervisningen er forskningsbasert. UiTs syv fakulteter tilbyr, til tross for engasjement for nordlige problemstillinger, et bredt spekter av studieprogrammer.
Det akademiske samfunnet i Tromsø er svært internasjonalt. Mer enn 20% av det akademiske personalet og 10% av studenten er fra utlandet. Universitetet tilbyr mer enn 20 engelsklærte mastergradsprogrammer, og alle fakultetene tilbyr engelsklærte kurs på både bachelor- og masternivå.

Jon Terje Hellgren Hansen

UIT The Arctic University of Norway er et grunnlegger av Arktisuniversitetet, et internasjonalt nettverk av 140 studie- og forskningsinstitusjoner i den sirkumpolare regionen. Men universitetet samarbeider med alle deler av verden. 200 internasjonale avtaler sikrer en aktiv faglig utveksling av studenter og ansatte med partnerinstitusjoner over hele verden.

Campus over hele Nord-Norge

Universitetet har åtte universiteter. De er lokalisert i Tromsø, Narvik, Harstad, Alta, Bodø, Mo i Rana, Hammerfest og Kirkenes. Universitetet har blitt en enda viktigere drivkraft for Nord-Norge og internasjonalt samarbeid i nordområdene.

Steder

Tromsø

University of Tromsø

Address
Hansine Hansens veg 18
9019 Tromsø, Troms, Norge
Telefon
+47776440009

Alta

UIT - Norges Arktiske universitet - Campus Alta

Address
Follumsvei 31
9510 Alta, Finnmark, Norge
Telefon
+47 78 45 05 00

Narvik

UiT - Norges arktiske universitet, campus Narvik

Address
Narvik, Nordland, Norge
Telefon
+47 77 64 40 00