University College of Southeast Norway

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

om USN

  • Høgskolen i Sørøst-Norge (USN) er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av landets universiteter.
  • USN ledes av rektor Petter Aasen.
  • Rektor rapporterer til USN styre, som ledes av professor Rune Nilsen.
  • Vi har rundt 18 000 studenter og 1500 ansatte, fordelt over åtte studiesteder: Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.
  • Høgskolen i Sørøst-Norge har som mål å ha en regional stiftelse, og med åtte studiesteder, har vi en sterk og tydelig tilstedeværelse i et av Norges mest spennende og dynamiske regioner.
  • Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016 når Høgskolen i Buskerud og Vestfold slås sammen med Høgskolen i Telemark.
  • Høgskolen i Sørøst-Norge er en akkreditert høyere utdanningsinstitusjon.
  • Den kontrollerende myndighet for høyere utdanningsinstitusjoner i Norge er NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen).

Organisasjon

Høgskolen i Sørøst-Norge (USN) ble etablert 1. januar 2016 som en fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Høgskolen i Telemark (HiT).

USN har åtte studiesteder spredt over hele fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.

Studiestedene
Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk
  • Norsk

Se MSc - Master » Se skolens masterprogrammer » Se MSc - OnlineStudies » Se MSc - HealthcareStudies » Se PhD`er » Se PhD »

Programmer

Denne skolen tilbyr også:

MSc

Felles Internasjonal Master I Smart Systemintegrasjon

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2018 Norge Porsgrunn Drammen Rauland + 2 fler

Denne mastergraden er et joint mester mellom Heriot-Watt University (Edinburgh, UK), Høgskolen i Sørøst-Norge (Norge) og Budapest universitet og teknikk og økonomi (Ungarn). [+]

Joint International Master i Smart Systems Integration Denne mastergraden er et joint mester mellom Heriot-Watt University (Edinburgh, UK), Høgskolen i Sørøst-Norge (Norge) og Budapest universitet og teknikk og økonomi (Ungarn). USN sammen med Heriot-Watt University og Budapest University of Technology og økonomi tilbyr et felles mastergraden i mikrosystemer og mikroelektronikk. Smart Systems Integration (SSI) har blitt utviklet for å møte nåværende og fremtidige behov i arbeidskraft fra den stadig bransjen aktuelle området av mikrosystemteknologi (MST). Disse systemer, for eksempel airbag kollisjonssensorer, blekkskriver hoder, lab-on-a chip systemer og smarte telefoner fungere gjennom integrering av elektronisk behandling med biologiske, mekaniske eller optiske funksjoner. Du skal studere ett semester ved Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland, ett semester ved USN, Campus Vestfold, og ett semester ved Budapest University of Technology og økonomi i Ungarn. Den fjerde semester vil studentene bli delt på differents skolene for å fullføre sin masteroppgave. Internasjonale ikke-EU studenter vil være kvalifisert for fullfinansiering (skolepenger der det er relevant og levekostnader, en sum på 47.500 €) og EU-studenter vil være kvalifisert for delfinansiering (skolepenger der det er relevant og levekostnader, en sum på 20.000 € ) for to-års Masters Programme. [-]

Master I Menneskerettigheter Og Multikulturalisme

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2018 Norge Drammen

I kombinasjon områdene menneskerettigheter og multikulturalisme, er dette MSc unikt i Europa. [+]

MSc i Human Rights og multikulturalisme I kombinasjon områdene menneskerettigheter og multikulturalisme, er dette MSc unikt i Europa. Dette er menneskerettigheter og multikulturalisme Dette er et tverrfaglig program med fokus på menneskerettigheter og kultur på lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå. Programmet er utviklet for å imøtekomme studenter med grader i ulike akademiske disipliner. Det er også en post graduate grad kurs i lærerutdanningen. Fordi menneskerettigheter kunnskap og bevissthet om de offentlige emisjoner er sentrale elementer i realiseringen av menneskerettighetene, studiet av menneskerettigheter og menneskerettigheter i yrkesutøvelsen er viktige elementer i programmet. Hvorfor Human Rights og multikulturalisme? The Master i menneskerettigheter og multikulturalisme tilbyr en tverrfaglig høyere utdanning i menneskerettigheter og multikulturalisme for lærere med spesialisering innenfor samfunnsfag og andre med en bachelorgrad som inneholder minst 90 studiepoeng studier innen samfunnsfag. Studenten skal oppnå analytiske ferdigheter i spørsmål knyttet til menneskerettigheter og multikulturalisme både på mikro- og makronivå, bruk metoder som spenner fra samfunnsvitenskapelig forskning til utdanning og hermeneutikk. Programmet forfølger en tverrfaglig tilnærming til menneskerettigheter og multikulturalisme, hovedsakelig bygge på humaniora og samfunnsvitenskap. Den bygger på kompetanse innen disiplinene av religiøse studier, statsvitenskap, filosofi, internasjonal lov, utdanning og sosialantropologi. Hvor kan jeg jobbe? Studenter med en mastergrad i menneskerettigheter og multikulturalisme vil være i stand til å arbeide i offentlige tjenester og forvaltning, utdanning, media, humanitære organisasjoner, private selskaper og som konsulenter. Dette er hva vi vil lære deg Gjennom studiet skal studentene se på menneskerettigheter fra de perspektivene som tilbys av ulike kulturer, samt akademiske disipliner og hvordan... [-]

Master Of Science, Elkraftteknikk

Campus Heltidsstudier 2 semestre January 2018 Norge Porsgrunn

Ønsker du å utforske teknologien bak bærekraftige energiløsninger, samt hvordan å regulere energiforsyningen som er basert på vannkraft? Bli ekspert på vannkraft og strømforsyning! [+]

Master of Science, Elkraftteknikk Ønsker du å utforske teknologien bak bærekraftige energiløsninger, samt hvordan å regulere energiforsyningen som er basert på vannkraft? Bli ekspert på vannkraft og strømforsyning! Bærekraftig energibruk i fremtiden krever større fokus på elektrisitet som energibærer. Våre masterprogrammet er forankret i vannkraft, som er den mest effektive formen for fornybar energi. Vannkraft er også lett å regulere, noe som betyr at den sosiale verdien av vannkraft er høyere enn for mange andre strømkilder. Betydelige utfordringer har oppstått i den videre utviklingen av kraftsystemet i Norge og andre steder gjennom innføring av større mengder uregulert kraftproduksjon, for eksempel småskala produksjon av vann-, vind- og solkraft. De ulike emnene i dette masterprogrammet vil sammen gi en god oversikt over hvor elektriske kraftsystemer er konstruert og drives. De nødvendige design krav til utstyr og kvalitetskontroll (spenningskvalitet) av den generelle energiforsyningen er inkludert i studiene. Sentrale temaer i programmet avtale med teknologi for å sikre sikker drift av et kraftsystem og å levere den nødvendige kvaliteten på strømforsyningen. Det faglige innholdet er balansert slik at kandidatene til å fungere på både drifts- og rehabilitere / fornye eksisterende systemer, samt utvikling av Smart Grid og lignende løsninger slik at bedriften kan kjøre i en "sosialt ansvarlig måte". Hvor kan jeg jobbe? Med en mastergrad i elkraftteknikk kan du arbeide i kraftproduksjon, kraftoverføring og distribusjon, større industribedrifter, leverandørindustrien for elektrisk utstyr og i konsulent engineering. Har du lyst til å fortsette studiene innen elektrisk kraft teknologi? Med en mastergrad er du også kvalifisert... [-]

Master Of Science, Industriell Det Og Automasjon

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2018 Norge Porsgrunn

Hva er de mulighetene som kybernetikk, og hvordan kan informasjon fra fysiske systemer benyttes i et datasystem? Bli en ekspert innen industriell IT og automatisering, og få en utdannelse som er både anvendelig og etterspurt! [+]

Master of Science, Industriell IT og Automasjon Hva er de mulighetene som kybernetikk, og hvordan kan informasjon fra fysiske systemer benyttes i et datasystem? Bli en ekspert innen industriell IT og automatisering, og få en utdannelse som er både anvendelig og etterspurt! Fakta om programmet Masterstudiet i Industriell IT og automatisering gir en bred kunnskap i overvåking, kontroll og optimalisering av alle typer tekniske og industrielle systemer basert på kybernetiske metoder og datateknikk. Du vil lære å utvikle og anvende mekanistiske (fysikk-basert) og statistiske matematiske modeller for overvåking og kontroll. Du vil lære å samle inn måledata fra sensorer, lagre disse i prosess databaser, og å programmere algoritmer for analyse av måledata og beregning av styresignaler. Nøkkelprogrammeringsverktøy er MATLAB, Python, LabVIEW, og ulike objektorienterte språk. Masterstudiet i Industriell IT og automatisering introduserer ny teknologi, som IOT (Internet of Things) og Industri 4,0, og fokuserer på åpne standarder. Vi jobber tett med industrien om studentprosjekter og masteroppgaver. Du vil lære om: Sensorer og målesystemer Dataanalyse Dataprogram design og programmering system design automatiserings~~POS=TRUNC systemer~~POS=HEADCOMP Matematisk modellering og simulering reguleringsalgoritmer Avansert kontroll, blant annet modellbasert prediktiv regulering (MPC) Studiet undervises på engelsk og studentene kommer fra mange forskjellige land. Studiemiljøet er studentvennlig, med gode fasiliteter og god kontakt med lærerne. Du kan gjennomføre studiet som en fulltidsstudent på campus eller som en deltidsstudent på nettet. Karriere Med en mastergrad i industriell IT og automatisering, vil du få en utdanning som er aldri utdatert, og som kvalifiserer for arbeid i de fleste områder av... [-]

Master Of Science, Prosessteknologi

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2018 Norge Porsgrunn

Dette programmet gir en bred innsikt i design av prosessanlegg, industrielle strømningsprosesser, anvendt termodynamikk, prosess syntese og separasjonsteknologi. [+]

Master of Science, Prosessteknologi Om graden Innhold: Dette programmet gir en bred innsikt i design av prosessanlegg, industrielle strømningsprosesser, anvendt termodynamikk, prosess syntese og separasjonsteknologi. Programmet benytter eksperimentelt utstyr, avansert matematisk modellering og kraftig datautstyr. Programmet avsluttes med en individuell avhandling (30 studiepoeng) basert på forskning. Temaet for avhandlingen er ofte en som har aktuell relevans til dagens industri. År 1 FM1006 modellering og simulering av dynamiske systemer 10 studiepoeng PEF1006 termodynamikkens 10 studiepoeng PEF1110 transportprosesser 10 studiepoeng PEF2106 Forbrenning og Process Safety 10 studiepoeng PEF2006 gassrensing og energioptimalisering 10 studiepoeng PT2006 Prosessteknologi og utstyr 10 studiepoeng År 2 FM3110 prosjektstyring og kostnads ​​Engineering 5 studiepoeng PEF3006 Prosess Kontroll 5 studiepoeng SCE4006 Prosjekt 10 stp PT3110 beregningsmessige Fluid Dynamics (CFD) 5 studiepoeng Valgfag 5 studiepoeng FMH606 Masteroppgave 30 studiepoeng Arbeids- og læringsformer: Programmet undervises på engelsk (internasjonale studenter er registrert i dette programmet). Eiere Arbeid finnes i bedrifter og selskaper som design og driver industriell foredling og prosessanlegg, både i innlandet og i offshoreindustrien. Dette programmet gir også grunnlag for opptak til doktorgradsstudier ved Høgskolen i Telemark eller på andre høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet. [-]

Master

Joint Master I Alpine økologi

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2018 Norge Porsgrunn

Alpine økologi er et akademisk felt som fokuserer på hvordan abiotiske og biotiske faktorer påvirker fordelingen og dynamikk av arter og bestander i alpine miljøer. [+]

Joint master i Alpine Ecology Alpine økologi er et akademisk felt som fokuserer på hvordan abiotiske og biotiske faktorer påvirker fordelingen og dynamikk av arter og bestander i alpine miljøer. Hvorfor Alpine Ecology? Studiet skal gi studentene et bedre og bredere forståelse av nåværende og fremtidige utfordringer og trusler som alpine miljøer står overfor. Gjennom forelesninger og feltarbeid / laboratorieøvelser studentene skal tilegne seg nødvendige teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter til å initiere en bærekraftig forvaltning og bevaringsstrategier i alpine områder, og for å gjøre det i samsvar med etiske og vitenskapelige retningslinjer. Økologi og forvaltningspraksis av alpine økosystemer i Norge (boreal) og Slovakia (temperert) vil bli markert. Studiet består av ulike kurs på tilsammen 60 studiepoeng og en masteroppgave (60 studiepoeng). Undervisningen er i stor grad basert på ukesmoduler, og laboratorie- og feltorientert undervisning. Det gir en fleksibel studiesituasjon og stiller høye krav til studentenes evne til selvstendig arbeid. Kombinere teori og praksis er sentralt gjennom hele programmet. Dette vil gi studentene nødvendig teoretisk kunnskap og praktisk erfaring som kreves for arbeid eller videre studier. Masteroppgaven er basert på selvstudium under veiledning av professorene. Videre studiemuligheter Studenter som uteksamineres fra dette programmet kan gå videre til PhD-programmene i miljøfag, økologi og lignende forskningsfelt. [-]

Master I Mikro- Og Nanosystemer Teknologi

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2018 Norge Porsgrunn Drammen Rauland + 2 fler

Det mest spektakulære teknologien som skjer på mikro og nanonivå, og du kan bli en ekspert på denne toppmoderne teknologi. Vi tilbyr deg en masterutdanning innen Micro og Nano Systems Technology, som vil åpne dører til spennende jobber i mange forskjellige grener. [+]

Master i Micro og Nano Systems Technology Det mest spektakulære teknologien som skjer på mikro og nanonivå, og du kan bli en ekspert på denne toppmoderne teknologi. Vi tilbyr deg en masterutdanning innen Micro og Nano Systems Technology, som vil åpne dører til spennende jobber i mange forskjellige grener. Den mastergrad i Micro og Nano Systems Technology er et toårig studium som er tverrfaglig med elementer fra elektronikk, mekanikk, fysikk, kjemi, matematikk, modellering og prosessteknologi. Målet med studien er å kvalifisere vellykkede kandidater for et arbeidsmiljø i mangfoldige Micro og Nano Systems Technology; i bransjen så vel som i akademia, forskningsinstitusjoner og offentlige etater. Studiene dekker hele produksjonskjeden, inkludert design, fabrikasjon og karakterisering av mikro- og nanosystemer. Hvorfor studere Mikro- og Nano Systems Technology? Programmet er unikt, spennende og praktisk orientert, og er et utmerket tilbud for de som allerede har en bachelorgrad i ingeniørfag eller vitenskap. Grunnlaget for studiet er den tilsvarende forskningsmiljø på USN, som utgjør en av de tre intellektuelle knutepunktene for Norges innsats i mikro- og nanoteknologi, med utvidet samarbeid med industrien, akademia og forskningsinstitusjoner; regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har gode laboratoriefasiliteter og romslige, rene rom, samt etablert samarbeid med bransjer som fokuserer på forskning og utvikling. Hvor kan jeg jobbe? Typiske jobber: Innen selskaper som utvikler og produserer mikroelektroniske og mikro- og nanosystemer: Produktutvikling Produksjon teknologiutvikling produksjonsstyring Kvalitetsstyring Prosjektleder Innenfor selskaper som arbeider med mikro- og nanoteknologi: Forretningsutvikling Markedsføring og salg Prosjektleder Forskning og utvikling teknisk konsultasjon Ved universiteter eller forskningsinstitusjoner: phd Samarbeid med... [-]

Master I Systems Engineering

Campus Heltidsstudier Deltid 6 semestre January 2018 Norge Porsgrunn Drammen Rauland + 3 fler

Masterprogrammet i Systems Engineering ved NISE er et unikt program i Norge på grunn av et nært og forpliktende samarbeid med internasjonale og ledende høyteknologiske selskaper. [+]

Master i Systems Engineering Masterprogrammet i Systems Engineering ved NISE er et unikt program i Norge på grunn av et nært og forpliktende samarbeid med internasjonale og ledende høyteknologiske selskaper. Vi samarbeider med våre industripartnere og tilby praksisplasser i en rekke bedrifter! Du kan også studere masterstudiet i Systems Engineering deltid hvis du allerede jobber i en bedrift, eller du kan studere enkeltkurs (med eller uten studiepoeng) hvis du er interessert i å lære mer om Systems Engineering og Subsea. Dette er Systems Engineering Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer i bil og oljeindustrien, i databehandling, nettverk, kommunikasjon og FoU. Med en mastergrad i Systems Engineering vil du være kvalifisert til å delta i og lede utviklingen av store komplekse produkter og systemer som krever involvering av mange disipliner. Norsk institutt for Systems Engineering (NISE) Ble etablert av felles innsats av Norsk kompetansesenter-System Engineering (NCE SE) og Høgskolen i Buskerud (fra 2016 Høgskolen i Sørøst-Norge). NISE er organisert som en avdeling innenfor Fakultet for teknologi i Kongsberg. NISE viktigste oppgave er å bidra til å styrke det tekniske samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner og teknologibedrifter i NCE SE. Ved å samarbeide med ledende internasjonal forskning og utvikling (FoU) universitet - Stevens Institute of Technology (SIT), NISE tilbyr spisskompetanse innen Systems Engineering i forbindelse med viktige teknologi disipliner som materialer, mekatronikk, krav styring og industrielle domener spesielt i Subsea. SIT har vært modell for å etablere NISE med USN siden 2006. Noen sitter professorer har deltids undervisnings- og forskningsforpliktelser... [-]

Master I Systems Engineering Med Embedded Systemer

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2018 Norge Porsgrunn Drammen Rauland + 2 fler

Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer innen bransjer som bilindustrien og olje, datamaskiner, nettverk, kommunikasjon, forskning og utvikling. [+]

Master i Systems Engineering med Embedded Systems Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer innen bransjer som bilindustrien og olje, datamaskiner, nettverk, kommunikasjon, forskning og utvikling. Hva er Systems Engineering Komplekse industri-prosjekter krever deltakelse fra flere yrker. Det er av avgjørende betydning at alle deltakere i slike prosjekter bruker samme metode, at de bruker et felles språk som alle forstår. Systems Engineering er et område av kompetanse der kunnskap om hvordan man kan utvikle komplekse produkter i den beste måten er samlet og utviklet. Metodikk og systemtenkning som setter oss i stand til å mestre den kompleksiteten som er nødvendig for å skape gode, pålitelige og trygge produkter som markedet ber om vilje i fremtiden være av avgjørende betydning for moderne industriell produksjon. Derfor har vi et ønske om å øke vår evne til å skape nye, avanserte produkter som er innenfor kravene til funksjonalitet, pålitelighet, sikkerhet og i fremtiden også en lang rekke av stadig mer viktige miljøkrav. Hva er Embedded Systems Mest avanserte industriprodukter i dag inneholder en økende mengde datakraft. Denne utviklingen av innebygde databehandlingskraft er det som kalles Embedded Systems. En vanlig misforståelse er at datakraft (datamaskiner) bare finnes i PC-er. Dette er langt fra sant. Datamaskiner kommer i et rikt utvalg av typer og størrelser, og er ofte bygget inn i moderne produkter for å forbedre og utvide nytten av produktene for menneskene som bruker dem. Kompleksiteten også er i vekst som vi setter høyere krav til systemene. Denne virkeligheten er det... [-]

Master Maritim Ledelse

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2018 Norge Porsgrunn Drammen Rauland + 2 fler

Masterprogrammet er beregnet for studenter som sikter mot lederstillinger innen det maritime miljøet. Den maritime næringen er en svært internasjonal og globalisert bransje med mange utfordringer og muligheter. [+]

Master of Maritime Ledelse Masterprogrammet er beregnet for studenter som sikter mot lederstillinger innen det maritime miljøet. Den maritime næringen er en svært internasjonal og globalisert bransje med mange utfordringer og muligheter. Dette er Maritime Ledelse Norge, som et av verdens største og mest innovative og kunnskapsbaserte skipsfartsnasjoner, har en av de mest komplette maritime næringer i verden, den såkalte norske maritime klyngen. Denne klyngen danner grunnlaget for unik maritim kompetanse og stort potensial for ytterligere innovasjoner. Velkommen til en unik studie program i den mest spennende maritime klyngen i verden. Hvorfor Maritime Management? Master of Science in Maritime Management-programmet tilbyr to alternative fordypninger, en teknisk og en kommersiell. Programmet har fokus på viktige tema innenfor rammen av den maritime næringen. Noen kurs tar opp fag som er fullt maritim virksomhet relatert. Andre kurs er mer generell karakter. Til en viss grad læring av styring og ledelse ferdigheter er adressert som spesifikke emner. Imidlertid er høyeste prioritet for kandidatene til å tilegne seg en bred basis av kunnskap og forståelse av de viktige grunnleggende fagene som er relevante for den maritime industrien. Hva slags jobb vil du få? Industrien, både i Norge og internasjonalt, og tilbyr et stort utvalg av arbeidsplasser for kandidater med en mastergrad i maritim ledelse. Hovedfagskandidater fra ledelsen programmet vil være attraktivt for et bredt spekter av selskaper som rederier, kommersielle forvaltningsselskaper, finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, skipsmeglere, transport og logistikkselskaper, maritime utstyrsleverandører, skipsbygging og reparasjon selskaper, engineering og entreprenør selskaper. Vi vil lære deg Kommersielle fordypningsemner: Regnskap og... [-]

Master Of Miljøfag

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2018 Norge Porsgrunn

Miljøfag er et tverrfaglig fagfelt som integrerer fysiske og biologiske fag, (inkludert men ikke begrenset til økologi, kjemi, biologi, Soil Science, vann, geologi og Atmospheric Science) til studiet av miljøet, og løsning av miljøproblemer. [+]

Master of Environmental Science Miljøfag er et tverrfaglig fagfelt som integrerer fysiske og biologiske fag, (inkludert men ikke begrenset til økologi, kjemi, biologi, Soil Science, vann, geologi og Atmospheric Science) til studiet av miljøet, og løsning av miljøproblemer. Om graden Miljøfag gir en integrert, kvantitativ, og tverrfaglig tilnærming til studiet av miljøsystemer. Det blir lagt vekt på hvordan og hvorfor ulike forvaltningsstrategier kan bidra til bærekraftig bruk, bevaring / vern og tilbakeføring av natur og miljøressurser. Studiet er forsknings- og forvaltningsrettet og gir grundig erfaring fra laboratorie- og feltarbeid. Studiet består av ulike kurs på tilsammen 60 studiepoeng og en masteroppgave (60 studiepoeng). Undervisningen er i stor grad basert på ukesmoduler, og laboratorie- og feltorientert undervisning. Det gir en fleksibel studiesituasjon og stiller høye krav til studentenes evne til å arbeide selvstendig. Kombinere teori og praksis er sentralt gjennom hele programmet. Dette vil gi studentene nødvendig teoretisk kunnskap og praktisk erfaring som kreves for å være forberedt på arbeidslivet eller videre studier. Masteroppgaven er basert på selvstudium under veiledning av professorene. Eiere Videre studiemuligheter er PhD-programmene i miljøfag, økologi og lignende forskningsfelt. [-]

Kontakt
Besøksadresse
Visiting adress
Gullbringvegen 36
3800 Bø

Telephone: + 47 35 02 62 00

Postal adress
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Porsgrunn, Drammen (Porsgrunn), NO
Besøksadresse
Visiting adress
Papirbredden – Drammen kunnskapspark
Grønland 58
3045 Drammen

Postal adress
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Drammen, NO
Besøksadresse
Visiting adress
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Postal adress
University College of Southeast-Norway
Postboks 235
3603 Kongsberg

Bodø, NO
Besøksadresse
Visitors adress
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postal adress
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Porsgrunn, Drammen (Porsgrunn), NO
Besøksadresse
Visiting adress
Lærerskolevegen 40
3679 Notodden

Postal adress
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Porsgrunn, Drammen (Porsgrunn), NO
Besøksadresse
Visiting adress
Neslandsvegen 402
3864 Rauland

Postal adress
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Rauland, Drammen (Porsgrunn), NO
Besøksadresse
Visiting adress
Bredalsveien 14
3511 Hønefoss

Postal adress
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Oslo, NO
Besøksadresse
Visiting adress
Raveien 215
3184 Borre

Postal adress
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Tønsberg, NO