University College of Southeast Norway

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

om USN

  • Høgskolen i Sørøst-Norge (USN) er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av landets universiteter.
  • USN ledes av rektor Petter Aasen.
  • Rektor rapporterer til USN styre, som ledes av professor Rune Nilsen.
  • Vi har rundt 18 000 studenter og 1500 ansatte, fordelt over åtte studiesteder: Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.
  • Høgskolen i Sørøst-Norge har som mål å ha en regional stiftelse, og med åtte studiesteder, har vi en sterk og tydelig tilstedeværelse i et av Norges mest spennende og dynamiske regioner.
  • Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016 når Høgskolen i Buskerud og Vestfold slås sammen med Høgskolen i Telemark.
  • Høgskolen i Sørøst-Norge er en akkreditert høyere utdanningsinstitusjon.
  • Den kontrollerende myndighet for høyere utdanningsinstitusjoner i Norge er NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen).

Organisasjon

Høgskolen i Sørøst-Norge (USN) ble etablert 1. januar 2016 som en fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Høgskolen i Telemark (HiT).

USN har åtte studiesteder spredt over hele fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.

Studiestedene
Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk
  • Norsk

Se MSc » Se skolens masterprogrammer » Se Online MSc » Se Health MSc » Se Health PhD`er » Se PhD »

Programmer

Denne skolen tilbyr også:

MSc

Master i menneskerettigheter og multikulturalisme

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2019 Norge Drammen Rauland Hønefoss Porsgrunn Bø i Telemark Kongsberg Horten + 6 fler

I kombinasjon områdene menneskerettigheter og multikulturalisme, er dette MSc unikt i Europa. [+]

MSc i Human Rights og multikulturalisme

I kombinasjon områdene menneskerettigheter og multikulturalisme, er dette MSc unikt i Europa.

Dette er menneskerettigheter og multikulturalisme

Dette er et tverrfaglig program med fokus på menneskerettigheter og kultur på lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå.

Programmet er utviklet for å imøtekomme studenter med grader i ulike akademiske disipliner. Det er også en post graduate grad kurs i lærerutdanningen.

Fordi menneskerettigheter kunnskap og bevissthet om de offentlige emisjoner er sentrale elementer i realiseringen av menneskerettighetene, studiet av menneskerettigheter og menneskerettigheter i yrkesutøvelsen er viktige elementer i programmet.... [-]


Master of Science, elkraftteknikk

Campus Heltidsstudier 2 semestre January 2019 Norge Rauland Hønefoss Porsgrunn Bø i Telemark Kongsberg Horten + 5 fler

Ønsker du å utforske teknologien bak bærekraftige energiløsninger, samt hvordan å regulere energiforsyningen som er basert på vannkraft? Bli ekspert på vannkraft og strømforsyning! [+]

Master of Science, Elkraftteknikk

Ønsker du å utforske teknologien bak bærekraftige energiløsninger, samt hvordan å regulere energiforsyningen som er basert på vannkraft? Bli ekspert på vannkraft og strømforsyning!

Bærekraftig energibruk i fremtiden krever større fokus på elektrisitet som energibærer. Våre masterprogrammet er forankret i vannkraft, som er den mest effektive formen for fornybar energi. Vannkraft er også lett å regulere, noe som betyr at den sosiale verdien av vannkraft er høyere enn for mange andre strømkilder. Betydelige utfordringer har oppstått i den videre utviklingen av kraftsystemet i Norge og andre steder gjennom innføring av større mengder uregulert kraftproduksjon, for eksempel småskala produksjon av vann-, vind- og solkraft.... [-]


Master of Science, industriell det og automasjon

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2019 Norge Rauland Hønefoss Porsgrunn Bø i Telemark Kongsberg Horten + 5 fler

Hva er de mulighetene som kybernetikk, og hvordan kan informasjon fra fysiske systemer benyttes i et datasystem? Bli en ekspert innen industriell IT og automatisering, og få en utdannelse som er både anvendelig og etterspurt! [+]

Master of Science, Industriell IT og Automasjon

Hva er de mulighetene som kybernetikk, og hvordan kan informasjon fra fysiske systemer benyttes i et datasystem? Bli en ekspert innen industriell IT og automatisering, og få en utdannelse som er både anvendelig og etterspurt!

Fakta om programmet

Masterstudiet i Industriell IT og automatisering gir en bred kunnskap i overvåking, kontroll og optimalisering av alle typer tekniske og industrielle systemer basert på kybernetiske metoder og datateknikk.

Du vil lære å utvikle og anvende mekanistiske (fysikk-basert) og statistiske matematiske modeller for overvåking og kontroll. Du vil lære å samle inn måledata fra sensorer, lagre disse i prosess databaser, og å programmere algoritmer for analyse av måledata og beregning av styresignaler. Nøkkelprogrammeringsverktøy er MATLAB, Python, LabVIEW, og ulike objektorienterte språk.... [-]


Master of Science, prosessteknologi

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2019 Norge Rauland Hønefoss Porsgrunn Bø i Telemark Kongsberg Horten + 5 fler

Dette programmet gir en bred innsikt i design av prosessanlegg, industrielle strømningsprosesser, anvendt termodynamikk, prosess syntese og separasjonsteknologi. [+]

Master of Science, Prosessteknologi

Om graden

Innhold: Dette programmet gir en bred innsikt i design av prosessanlegg, industrielle strømningsprosesser, anvendt termodynamikk, prosess syntese og separasjonsteknologi. Programmet benytter eksperimentelt utstyr, avansert matematisk modellering og kraftig datautstyr. Programmet avsluttes med en individuell avhandling (30 studiepoeng) basert på forskning. Temaet for avhandlingen er ofte en som har aktuell relevans til dagens industri.

År 1

FM1006 modellering og simulering av dynamiske systemer 10 studiepoeng PEF1006 termodynamikkens 10 studiepoeng PEF1110 transportprosesser 10 studiepoeng PEF2106 Forbrenning og Process Safety 10 studiepoeng PEF2006 gassrensing og energioptimalisering 10 studiepoeng PT2006 Prosessteknologi og utstyr 10 studiepoeng... [-]


Master

Joint master i alpine økologi

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2019 Norge Rauland Hønefoss Porsgrunn Bø i Telemark Kongsberg Horten + 5 fler

Alpine økologi er et akademisk felt som fokuserer på hvordan abiotiske og biotiske faktorer påvirker fordelingen og dynamikk av arter og bestander i alpine miljøer. [+]

Joint master i Alpine Ecology

Alpine økologi er et akademisk felt som fokuserer på hvordan abiotiske og biotiske faktorer påvirker fordelingen og dynamikk av arter og bestander i alpine miljøer.

Hvorfor Alpine Ecology?

Studiet skal gi studentene et bedre og bredere forståelse av nåværende og fremtidige utfordringer og trusler som alpine miljøer står overfor. Gjennom forelesninger og feltarbeid / laboratorieøvelser studentene skal tilegne seg nødvendige teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter til å initiere en bærekraftig forvaltning og bevaringsstrategier i alpine områder, og for å gjøre det i samsvar med etiske og vitenskapelige retningslinjer. Økologi og forvaltningspraksis av alpine økosystemer i Norge (boreal) og Slovakia (temperert) vil bli markert.... [-]


Master i mikro- og nanosystemer teknologi

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2019 Norge Drammen Rauland Hønefoss Porsgrunn Bø i Telemark Kongsberg Horten + 6 fler

Det mest spektakulære teknologien som skjer på mikro og nanonivå, og du kan bli en ekspert på denne toppmoderne teknologi. Vi tilbyr deg en masterutdanning innen Micro og Nano Systems Technology, som vil åpne dører til spennende jobber i mange forskjellige grener. [+]

Master i Micro og Nano Systems Technology

Det mest spektakulære teknologien som skjer på mikro og nanonivå, og du kan bli en ekspert på denne toppmoderne teknologi. Vi tilbyr deg en masterutdanning innen Micro og Nano Systems Technology, som vil åpne dører til spennende jobber i mange forskjellige grener.

Den mastergrad i Micro og Nano Systems Technology er et toårig studium som er tverrfaglig med elementer fra elektronikk, mekanikk, fysikk, kjemi, matematikk, modellering og prosessteknologi. Målet med studien er å kvalifisere vellykkede kandidater for et arbeidsmiljø i mangfoldige Micro og Nano Systems Technology; i bransjen så vel som i akademia, forskningsinstitusjoner og offentlige etater. Studiene dekker hele produksjonskjeden, inkludert design, fabrikasjon og karakterisering av mikro- og nanosystemer.... [-]


Master i systems engineering

Campus Heltidsstudier Deltid 6 semestre January 2019 Norge Drammen Rauland Hønefoss Porsgrunn Bø i Telemark Kongsberg Horten + 7 fler

Masterprogrammet i Systems Engineering ved NISE er et unikt program i Norge på grunn av et nært og forpliktende samarbeid med internasjonale og ledende høyteknologiske selskaper. [+]

Master i Systems Engineering

Masterprogrammet i Systems Engineering ved NISE er et unikt program i Norge på grunn av et nært og forpliktende samarbeid med internasjonale og ledende høyteknologiske selskaper.

Vi samarbeider med våre industripartnere og tilby praksisplasser i en rekke bedrifter! Du kan også studere masterstudiet i Systems Engineering deltid hvis du allerede jobber i en bedrift, eller du kan studere enkeltkurs (med eller uten studiepoeng) hvis du er interessert i å lære mer om Systems Engineering og Subsea.

Dette er Systems Engineering

Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer i bil og oljeindustrien, i databehandling, nettverk, kommunikasjon og FoU. Med en mastergrad i Systems Engineering vil du være kvalifisert til å delta i og lede utviklingen av store komplekse produkter og systemer som krever involvering av mange disipliner.... [-]


Master i systems engineering med embedded systemer

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2019 Norge Drammen Rauland Hønefoss Porsgrunn Bø i Telemark Kongsberg Horten + 6 fler

Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer innen bransjer som bilindustrien og olje, datamaskiner, nettverk, kommunikasjon, forskning og utvikling. [+]

Master i Systems Engineering med Embedded Systems

Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer innen bransjer som bilindustrien og olje, datamaskiner, nettverk, kommunikasjon, forskning og utvikling.

Hva er Systems Engineering

Komplekse industri-prosjekter krever deltakelse fra flere yrker. Det er av avgjørende betydning at alle deltakere i slike prosjekter bruker samme metode, at de bruker et felles språk som alle forstår.

Systems Engineering er et område av kompetanse der kunnskap om hvordan man kan utvikle komplekse produkter i den beste måten er samlet og utviklet.

Metodikk og systemtenkning som setter oss i stand til å mestre den kompleksiteten som er nødvendig for å skape gode, pålitelige og trygge produkter som markedet ber om vilje i fremtiden være av avgjørende betydning for moderne industriell produksjon.... [-]


Master maritim ledelse

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2019 Norge Drammen Rauland Hønefoss Porsgrunn Bø i Telemark Kongsberg Horten + 6 fler

Masterprogrammet er beregnet for studenter som sikter mot lederstillinger innen det maritime miljøet. Den maritime næringen er en svært internasjonal og globalisert bransje med mange utfordringer og muligheter. [+]

Master of Maritime Ledelse

Masterprogrammet er beregnet for studenter som sikter mot lederstillinger innen det maritime miljøet. Den maritime næringen er en svært internasjonal og globalisert bransje med mange utfordringer og muligheter.

Dette er Maritime Ledelse

Norge, som et av verdens største og mest innovative og kunnskapsbaserte skipsfartsnasjoner, har en av de mest komplette maritime næringer i verden, den såkalte norske maritime klyngen. Denne klyngen danner grunnlaget for unik maritim kompetanse og stort potensial for ytterligere innovasjoner. Velkommen til en unik studie program i den mest spennende maritime klyngen i verden.

Hvorfor Maritime Management?... [-]


Master of miljøfag

Campus Heltidsstudier 4 semestre January 2019 Norge Rauland Hønefoss Porsgrunn Bø i Telemark Kongsberg Horten + 5 fler

Miljøfag er et tverrfaglig fagfelt som integrerer fysiske og biologiske fag, (inkludert men ikke begrenset til økologi, kjemi, biologi, Soil Science, vann, geologi og Atmospheric Science) til studiet av miljøet, og løsning av miljøproblemer. [+]

Master of Environmental Science

Miljøfag er et tverrfaglig fagfelt som integrerer fysiske og biologiske fag, (inkludert men ikke begrenset til økologi, kjemi, biologi, Soil Science, vann, geologi og Atmospheric Science) til studiet av miljøet, og løsning av miljøproblemer.

Om graden

Miljøfag gir en integrert, kvantitativ, og tverrfaglig tilnærming til studiet av miljøsystemer.

Det blir lagt vekt på hvordan og hvorfor ulike forvaltningsstrategier kan bidra til bærekraftig bruk, bevaring / vern og tilbakeføring av natur og miljøressurser. Studiet er forsknings- og forvaltningsrettet og gir grundig erfaring fra laboratorie- og feltarbeid.

Studiet består av ulike kurs på tilsammen 60 studiepoeng og en masteroppgave (60 studiepoeng). Undervisningen er i stor grad basert på ukesmoduler, og laboratorie- og feltorientert undervisning. Det gir en fleksibel studiesituasjon og stiller høye krav til studentenes evne til å arbeide selvstendig.... [-]