Brno University of Technology

Steder

Brno

Brno University of Technology

Address
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Antonínská 548/1
601 90 Brno
Czech Republic

Brno, Sør-Moravia-regionen, Tsjekkia
Telefon
+420 541 141 111