Georgia Central University

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

SYN

Visjonen til GCU er å ære Gud ved å utstyre studenter som vil forkynne Guds ord, å bygge opp Kristi legeme gjennom utdannelse, og å fremme Guds rike ved å strekke ut til kloden. GCU søker å opprettholde en passende balanse mellom opplæring for akademikere og profesjonalitet.

VÅRT OPPDRAG

GCUs oppdrag er å utdanne kvalifiserte studenter til å bli globale ledere med bibelske prinsipper, og å utstyre dem med kompetent kunnskap, ferdigheter og kristent verdensbilde for å tjene kirken, samfunn, samfunn, nasjonen og verden gjennom utmerket kristen høyere utdanning. GCU tjener sin forpliktelse til å møte de pedagogiske behovene til multietnisk studentmasse som kommer fra ulike sosioøkonomiske bakgrunner.

ERKLÆRING OM BIBLISK GRUNNLAG

Georgia Central University (GCU) er en Kristus-sentrert institusjon for høyere utdanning som er urokkelig i sin tro på at følgende doktrinære uttalelser er grunnleggende for den pedagogiske og åndelige veksten til hver GCU trstee, fakultet, student og medarbeider:

Steder

Atlanta

Address
Peachtree Industrial Boulevard,6789
30360 Atlanta, Georgia, USA

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss